CUBA er fordelt på tre matrikler, Cuba Strandgården Fabers alle 2, Kerteminde og Cuba Kollegiet Fabers alle 4, Kerteminde og STU Liv og bevægelse, Toften 600, Munkebo

CUBA varetager opgaver i henhold til lov om aktiv beskæftigelse, lov om social service samt lov om uddannelse for unge med særlige behov.

Fælles for alle CUBA`s ydelser gælder, at der skal ske en henvisning fra relevant myndighed.

Lov om aktiv beskæftigelse:
CUBA Strandgården varetager afklaringsforløb for unge under 30 år hvor der via værkstedsaktiviteter, virksomhedspraktikker, samtaleforløb og personlig støtte og guidning, arbejdes med at beskrive- og udvikle arbejdsevne samt uddannelsesparathed.

Lov om social service:
CUBA Strandgården yder særligt tilrettelagte forløb til unge under 18 år, og unge mellem 18 og 23 år som modtager efterværn. Disse forløb rummer værkstedsaktiviteter, samtaleforløb og/eller virksomhedspraktik.

Cuba Strandgårdens hjemmevejleder team yder praktisk-pædagogisk bistand i eget hjem til unge under 30 år, samt kontaktpersons-opgaver til unge under 18 år og unge i efterværn.

Cuba kollegiet tilbyder opkvalificerende botræning med henblik på at de unge beboere bliver så selvstændige som muligt og på sigt kan bo for sig selv, med et minimum af støtte.

Cuba Strandgården tilbyder borgere tilkendt førtidspension beskyttet beskæftigelse med henblik på praktik og senere ansættelse i skånejob i ordinær virksomhed.

Lov om uddannelse for unge med særlige behov:
CUBA udbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, også kaldet STU.
STU foregår på henholdsvis Strandgården i Kerteminde og Toften i Munkebo
STU tilbydes unge med særlige behov, som ikke kan opnå en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Der arbejdes med udvikling og læring ud fra individuelle mål i en uddannelsesplan, som elev, uddannelsesvejleder og underviser løbende følger op på og tilpasser.

 

Vil du vide mere kan du kontakte:

Cuba Strandgården 65 15 18 63

Daglig leder af CUBA
Stine Andersen
mobil: 29 36 75 05
stn@kerteminde.dk