Institutionen CUBA er delt på 2 matrikler. Gedskovvej i Kerteminde, og Toften i Munkebo.

CUBA varetager opgaver i henhold til lov om aktiv beskæftigelse, lov om social service samt lov om uddannelse for unge med særlige behov.

Fælles for alle CUBA`s ydelser gælder, at der skal ske en henvisning fra relevant myndighed.

Lov om aktiv beskæftigelse:
CUBA afd. Gedskovvej varetager afklaringsforløb for unge under 30 år hvor der via værkstedsaktiviteter, virksomhedspraktikker og personlig støtte og guidning, arbejdes med at beskrive- og udvikle arbejdsevne samt uddannelsesparathed.

Lov om social service:
CUBA afd. Gedskovvej yder særligt tilrettelagte forløb til unge under 18 år, og unge mellem 18 og 23 år som modtager efterværn. Disse forløb rummer værkstedsaktiviteter, samtaleforløb og/eller virksomhedspraktik.
Jf. lov om social service yder hjemmevejlederne på CUBA Gedskovvej også praktisk-pædagogisk bistand i eget hjem til unge under 30 år, samt varetager kontaktperson-opgaver til unge under 18 år og unge i efterværn.
For modtagere af førtidspension yder CUBA Gedskovvej tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Lov om uddannelse for unge med særlige behov:
CUBA afd. Toften udbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, også kaldet STU.
STU tilbydes unge med særlige behov, som ikke kan opnå en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Der arbejdes med udvikling og læring ud fra individuelle mål i en uddannelsesplan, som uddannelsesvejlederen løbende følger op på.

For flere oplysninger besøg vores hjemmeside www.cuba-kerteminde.dk

 

Leder af CUBA
Stine Andersen
mobil: 29 36 75 05
tlf. 65 15 18 63
stn@kerteminde.dk