Høringsperioden er udløbet!

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede den 3/6 at sende 10 besparelsesforslag i høringen i perioden den 6. juni til den 29. juli kl. 12. Høringssvar sendes til skole@kerteminde.dk.

Høringssvarene indgår i den beslutningssag som Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget behandler den 13. august. Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget beslutter, hvordan udmøntning af besparelser på skoleområdet i Budget 2019-2022 skal effektueres. Budgetforliget fastlægger en besparelse på skoleområdet med 2 mio. kr. i 2020, stigende til 5 mio. kr. fra 2021 og frem på skoleområdet.

Alle kan afgive et høringssvar.

Forslagene er beskrevet henover foråret 2019 med involvering af repræsentanter for forældre, medarbejdere og skoleledelsen. Direktøren for området har været formand for gruppen.

Forårets arbejdsproces har betydet en bred afsøgning af handlemuligheder med henblik på at sikre, at alle væsentlige dele af skoleområder er vurderet.

De ti forslag der er i høring:

1. iPads som klassesæt

2. Reduktion i ledelse

3.a) Øget forældrebetaling

3.b) Ændring i modulopbygning

3.c) Reduktion i serviceniveau

4.a) 3 distrikter

4.b) 1 distrikt i nord

4.c) 1 distrikt i syd

5.a) Øget undervisningstid

5.b) Reduktion i understøttende undervisning

Alle bilag kan læses herunder: