FERIE PERIODE (alle dage er inklusive)

Sommerferie
Lørdag den 25. juni 2016 - Søndag den 7. august 2016

Efterårsferie
Lørdag den 15. oktober 2016 - Søndag den 23. oktober 2016

Juleferie
Lørdag den 17. december 2016 - søndag den 1. januar 2017

Vinterferie
Lørdag den 11. februar 2017 - Søndag den 19. februar 2017

Påskeferie
Lørdag den 8. april 2017 - Mandag den 17. april 2017

St. Bededag
Fredag den 12. maj 2017

Kr. Himmelfartsdag
Torsdag 25. maj 2017

Fridag
Fredag 26. maj 2017

Pinseferie
Lørdag den 3. juni 2017 - Mandag 5. juni 2017

Grundlovsdag
Mandag den 5. juni 2017

Sommerferie
Lørdag den 24. juni 2017