Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Grundvand og drikkevand Grundvand og drikkevand

Grundvand og drikkevand

Borgere og virksomheder i Kerteminde Kommune får drikkevandet leveret fra en af syv almene vandforsyninger i kommunen. Knap 240 grundejere får vand fra egen eller naboens indvindingsboring. 

Kerteminde Kommunes mål og visioner for grundvand og drikkevand er:

  • at sikre det nuværende og fremtidige behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning af borgerne og erhvervsliv (jordbrug, industri, m.v.) under samtidig respekt for målene for natur og overfladevand. Disse fastsættes gennem de statslige vand- og naturplaner
  • at drikkevandsforsyningen baseres på rent grundvand
  • at sikre grundvandsressourcen mod overudnyttelse
  • at beskytte grundvandet mod forurening 

 

Beskyttelsen af grundvand, der anvendes til drikkevand, varetages gennem:

  • Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse
  • Kommuneplanens retningslinjer for grundvandsbeskyttelse
  • Målsætninger, retningslinjer og indsatser for beskyttelse af grundvandet i statens vandplaner
  • Miljøbeskyttelseslovens regulering af forurenende aktiviteter

Kontakt miljøteamet

Miljøteamet

Kultur- og Administrationscenter i Munkebo
Lindøalléen 51 5330 Munkebo

Skriv til os

Miljøvagt

Ring 112 ved akut forurening

Ved ikke-akut forurening kontaktes miljøafdelingen på tlf. 65151515 i kommunens åbningstid 

Uden for åbningstiden kontaktes miljøvagten via Alarmcentralen 112

Ris eller ros til hjemmesiden

Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

CVR.NR 29189706

Telefon: 65 15 15 15

Telefontider

Genveje