Et projekt skal ifølge Vandløbsloven godkendes af Vandløbsmyndigheden efter følgende procedure:
• Projektforslaget indsendes til Vandløbsmyndigheden.
• Projektforslaget skal derefter offentliggøres med 4 ugers indsigelsesperiode for reguleringer og 8 ugers indsigelsesperiode for restaureringer.
• Projektforslaget rettes til at ansøger og projektet forelægges Vandløbsmyndigheden med henblik på godkendelse.
• Det godkendte projekt skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.
• Efter klagefristens udløb og behandling af eventuelle klager kan arbejdet sættes i gang. Skov- og Naturstyrelsen er klagemyndighed.


Hvis du ønsker at regulere et vandløb, kan du finde ansøgningsskemaet her. Det sendes til kommunens miljø og teknik forvaltning.

De fleste vandløb i Kerteminde kommune er udlagt til at skulle være gyde/opvækst områder for laksefisk, samt fiskevande for lyst- og erhvervsfiskere.