Vandplanerne og vandområdeplanerne skal sikre, at vi opnår renere vand i danske søer, åer og fjorde. Derudover skal vores grundvand sikres mod forurening. 

På de følgende sider kan du læse mere om vandplanerne og vandområdeplanerne i Kerteminde Kommune.

Vandhandleplaner - 1. planperiode (2009-2015)

Vandområdeplaner - 2. planperiode (2015-2021)