Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) stammer oprindeligt fra Kaukasus og blev indført til Danmark som prydplante i 1830'erne. Den findes i Danmark oftest på fugtige voksesteder som moser, enge, samt langs vandløb, men kan også findes på mere tørre voksesteder som overdrev og industrigrunde. Kæmpe-bjørneklo udkonkurrerer alle andre planter og er uønsket i den danske natur.

Kæmpe-bjørneklo er som den eneste invasive art omfattet af lovgivning om bekæmpelse, jf. 'Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo' af 2016.

Byrådet i Kerteminde Kommune har den 31. maj 2013 vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i hele kommunen, den er redigeret primo 2017, og kan ses herunder.

Kerteminde Kommune vil meget gerne have indberetninger fra borgerne om forekomster af denne plante, da den kun kan bekæmpes via en målrettet indsats. Til anmeldelse om Kæmpebjørneklo beder vi om at bruge skemaet i nedenstående link.

Hvis du selv vil bekæmpe bjørneklo, skal du være meget opmærksom på, at saften fra planten er giftig. Ved hudkontakt bliver huden ekstremt følsom overfor sollys, hvilket kan give alvorlige forbrændinger, og huden kan være lysfølsom i årevis. Ved bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo er det derfor meget vigtigt, at man sørger for at beskytte sig og dække sin hud godt til, så man ikke kommer i berøring med plantesaften. Hvis det alligevel sker, er det vigtigt at vaske huden grundigt med vand og sæbe, beskytte huden mod sollys i mindst 48 timer og søge lægehjælp.