Kerteminde Kommune har modtaget reguleringsprojekt af dræn på matrikel 7c Hersnap by, Dalby i forbindelse med etablering af minivådområde

Se høring her

Bilag

Det afgøres hermed at anlæg af minvåområde på matrikel 7c Hersnap By Dalby ikke kræver VVM.

Se afgørelse her

Bilag