Herunder kan du se de seneste afgørelser på naturområdet:

Kerteminde Kommune som vandløbsmyndighed godkender hermed nedlæggelse af dræn i Tårup Strandpark, se godkendelsen herunder.

Nedlæggelse af dræn i Tårup Strandpark

Kerteminde Kommune godkender krydsning af vandløb med kabel, i forbindelse med etablering af nyt 60 kV elkabel mellem 60/10 kV-station Kerteminde og 60/10 kV-station Mesinge.

Godkendelse