Herunder kan du se de seneste afgørelser på naturområdet:

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til opførelse af toiletbygning

Tilladelse til forlængelse af røroverkørsel på Sellebergrenden ved Mejerivejen 27