Herunder kan du se de seneste afgørelser på naturområdet:

Kerteminde Kommune afgør hermed at etablering af minivådområde med filtermatrice i forbindelse med Ladbyafløbet ikke er VVM pligtigt.

Se ansøgning og afgørelse her.