Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelsen i Kerteminde Kommune udføres af KILTIN A/S.

Har du mistanke om, at du har rotter på din ejendom kan du anmelde det elektronisk her.

Du kan også anmelde rotter telefonisk på tlf. 33 98 66 34  i tidsrummet Mandag – torsdag kl. 08.00 – 16.00 og Fredag kl. 08.00 – 14.00.

Hvis du vil vide mere om rotter og tegn på rotter, har Miljøstyrelsen en infoside.

Vi gør dig opmærksom på, at kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler.

Derfor må der ikke udleveres rottegift til borgerne.

Elektronisk anmeldelse

Ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone får ikke længere automatisk besøg af rottebekæmperen hvert halve år. Derfor er det nu ekstra vigtigt altid at anmelde rotter og mistanke om rotter til kommunen. Ejendomme uden rotter besøges ca. hvert 2. år.

Ejendomme med rotteproblemer vil modtage 3 opfølgnings besøg med ca. 6 måneders mellemrum.

Herreløse katte betragtes som udgangspunkt ikke som skadedyr, selv om de kan være til gene for nogle mennesker. Herreløse katte er reguleret ved flere forskellige lovgivninger.  I korte træk gælder det at:

  • Indfangning af sunde og raske herreløse katte med henblik på aflivning må kun ske efter anmodning fra kommunen.
  • Indfangning af synligt syge og afkræftede herreløse katte må rekvireres af enhver.
  • Indfangning af herreløse katte med henblik på genudsætning efter eventuel neutralisation må rekvireres af enhver.

Som udgangspunkt sanktionerer Kerteminde Kommune ikke indfangning med henblik på aflivning af raske dyr. Der er dog tale om en vurderingssag hvor det kan komme på tale i fald kattene udgør en sundhedsrisiko eller der er helt særlig dyreværnsmæssige årsager.

Kerteminde kommune yder ikke hjælp til indfangning af herreløse katte, hverken økonomisk eller med materiel.

Ved problemer med herreløse katte kan man forsøge at rette henvendelse til Dyrenes beskyttelse eller Kattens Værn.

Bemærk at

  • Dyrenes Beskyttelse udelukkende tager sig af dyr i nød og at de ikke betragter katte, der bliver fodret som værende herreløse.
  • Kattens Værn vil ofte henvise til kommunen, men Kerteminde yder som oplyst ikke hjælp og man skal derfor selv betale udgiften.

Som udgangspunkt er Kerteminde Kommune ikke behjælpelig med bekæmpelsen af andre skadedyr end rotter.

Har du mistanke om, at du har andre skadedyr på din ejendom, kan du kontakte et privat firma, som du kan finde i den lokale telefonbog under skadedyr.

Råd og vejledning om bekæmpelse af skadedyr kan fås i Skadedyrsguiden.

Ved problemer med bier og hvepse kan man forsøge at rette henvendelse til Danmarks Biavlerforening som har en "sværmfangerliste". De kommer gerne og henter bisværme, afhentning af hvepse er op til den enkelte "sværmfanger" ligesom prisen er op til den enkelte.

Kerteminde Kommune har udarbejdet en handleplan for rottebekæmpelsen. Handleplanen dækker perioden 2016-2018

Handleplanen kan downloades som pdf via nedenstående blå "knap".

Miljøstyrelsens infoside

Dyrenes beskyttelse

Kattens Værn

Skadedyrsguiden

Danmarks Biavlerforening

Rottehandleplan 2016-2018

Spørgsmål vedr. skadedyrsbekæmpelse