Anmeldelse og afmelding kan ske elektronisk
https://www.bygogmiljoe.dk/
 
Alternativt kan denne blanket printes
Olietankblanket.pdf