Ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse, Langøvej 605 og 615, 5390 Martofte

Tilladelse til etablering af kystbeskyttelse