Hovedbegivenheder

År

Emne

Bilag

2011

 

 

Kerteminde Kommune modtager anmodning fra det nu ophævede Kerteminde Sluselag, november 2011

Anmodning fra det nu ophævede Kerteminde Sluselag om at igangsætte et kystbeskyttelsesprojekt i medfør af kystbeskyttelsesloven.

 

2015

 

 

Afslutning af forundersøgelse, 2015

Kerteminde Sluselag gennemfører sammen med Kerteminde Kommune og Rambøll en forundersøgelse, som viser at kystsikringsprojektet vil være teknisk og økonomisk forsvarligt.

Rapport ”Stormflodssikring af Kerteminde Forundersøgelse” (Rambøll, 2015) (Forundersøgelse)

Byrådsmøde 17. december 2015

Byrådet beslutter at sætte lovbestemt proces i gang efter anmodning fra Kerteminde Sluselag om kystsikring.

Referat

2016

 

 

Byrådsmøde 28. april 2016

 

Byrådet beslutter at igangsætte proces til endeligt beslutningsgrundlag (projekt og finansiering), som skal finde sted på byrådsmøde i september 2016

Referat

Borgermøde 30. april 2016

Informationsmøde for alle interesserede borgere med general information om kystbeskyttelsesprojektet.

Annonce

Informationsmøde 11. juni 2016

Kerteminde Kommune igangsætter proces efter kystbeskyttelsesloven med informationsmøde for alle berørte borgere.

Invitation

Interessetilkendegivelse, 31. maj – 6. juli 2016

 

Berørte grundejere har mulighed for at tilkendegive deres holdning til, hvorvidt der skal etableres kystsikring

Brev om interessetilkendegivelse
Svarskema
Redegørelse (ej gældende længere)
Liste med berørte ejendomme og foreløbig partsdeling (ej gældende længere)

Byrådsmøde 21. september 2016

Byrådet beslutter at fremme projektet efter at have fået udtalelser og bemærkninger fra 450 berørte ejere. Udtalelserne har medført en række mindre tilpasninger for ejendomme, samt at de berørte grundejere skal bidrage økonomisk til projektet (partsdelingsmodel).

Referat

Byrådsmøde 27. oktober 2016

Beslutning om, at der tidligt i processen skal etableres et sluse- og digelag, som skal være bygherre i anlægsfasen og som efterfølgende skal være ansvarlig for drift og vedligeholdelse af kystsikringen.

Referat

Brev om byrådets beslutning, 1. november 2016

 

Der udsendes brev om byrådets beslutning den 21. september om at fremme projektet samt byrådets beslutning den 27. oktober om at der skal etableres et sluse- og digelag, inkl. klagevejledning. Der modtages ingen klager.

Indbydelse til kap1, §3 møde

2017

 

 

Kystbeskyttelsesloven ændres, og projektet fortsætter efter ny lovgivning, 1.februar 2017

 

Kystbeskyttelsesloven. Link til Retsinformation

Informationsmøde, 2. februar 2017

Informationsmøde for berørte ejere

 

Velkomst og ændringer i kystbeskyttelsesloven, Borgmester Hans Luunbjerg

Risiko for oversvømmelse fra havet, Udvalgsformand Jesper Hempler

Kystsikringsprojektets elementer; sluse, dige, højvandsmure, Projektleder Winnie Lund

Partsdeling og finansiering, projektleder Winnie Lund

Nyt sluselag, og varsling af stiftende generalforsamling 15. marts, Kerteminde Sluselaug

Høring af projekt for berørte ejere, februar/marts 2017

44 høringssvar primært om finansiering og bygherreansvaret samt 22 opklarende spørgsmål samt 5 høringssvar om tekniske fejl i ejer- og bygningsoplysninger.

Brev om høring udsendt 10. februar 2017

Redegørelse om kystsikringsprojektet af 10. februar 2017 (ej aktuel længere)

Liste med partsdele af 10 februar 2017 (ej aktuel længere)

Konstituerende generalforsamling i Kerteminde Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag, 15. marts 2017

Afholdelse af konstituerende generalforsamling i Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og digelag.

Det tidligere frivillige Kerteminde Kystsikringslag nedlægges

Referat m.v. 

Vedtægter

Byrådsmøde, 27. april 2017,

Delvis beslutning om at projektet kan gennemføres, men at ændre partsfordelingsmodellen i samarbejde med Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og digelag samt at få udført en second opinion af det tekniske projekt.

Den reviderede partsmodel skal i 4 ugers høring.

Referat 

 

Brev til berørte parter, 5. maj 2017

Brev om byrådets beslutning på byrådsmøde den 27. april 2017

Brev

2018

 

 

Gennemførelse af Second Opinion, afsluttes forår 2018

 

Rapport ”Stormflodsikring af Kerteminde, Vurdering af forundersøgelse” (SWECO, 2018) - (link: Second opinion )

Kystdirektoratets vejledende partsdelingsmodeller sendes i høring, marts – maj 2018

 

Forslag til vejledning. (Link til : https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61616)

Ordinær generalforsamling i Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag, 30. maj 2018

Valg til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen

Referat m.v.

Byrådsmøde, 28. juni 2018

 

Byrådet beslutter, at der blandt de berørte grundejere - ca. 900 - afholdes en digital afstemning samt at byrådet herefter, når afstemningsresultatet kendes, behandler sagen i byrådet.

Grundlag for afstemning vil være Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og digelag forslag til partsmodel samt revideret redegørelse for projektet.

Referat

Link til partsdelingsmodel, 29. maj 2018 Omkostninger Ny model
(ej aktuel længere)
 

Redegørelse, 4. juni 2018

 

Orienteringsmøde
10. september 2018
Orienteringsmøde forud for afstemningen om stormflodssikring

Orientering om den politiske beslutning & afstemningen

Orientering om partshøringsmodellen

2019  

 

 

Ordinær generalforsamling i Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag 24. april 2019 Det centrale punkt på generalforsamlingen var:
I forlængelse af byrådets beslutning om ikke længere at støtte projektet foreslår bestyrelsen af sluse- og digelaget nedlægges
Referat af generalforsamling 240419