Stormflodssikringsprojektet har en sikringshøjde på 220 cm over normale vande.

Kommunen bruger den nyeste højdemodel fra SDFE (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) til at bestemme koten for din grund. Koten er fastlagt på grundlag af data fra DHM/Terræn, der er en digital model af terrænets højde i forhold til det gennemsnitlige havniveau, dvs. terrænets kote (DVR90). Du kan læse mere om modellen her.

Der er udarbejdet et kort der viser, hvilke områder, der vil blive stormflodssikret, hvis projektet realiseres. Du finder kortet her.

På kortet kan du indtaste din adresse eller zoome ind på kortet. Hvis du klikker på pilen i venstre side af kortet og fanebladet "Lag", har du mulighed for at vælge forskellige visninger. Du kan f.eks. vælge mellem matrikelkort og luftfoto.

På kortet er de områder, der vil blive kystsikret, markeret med blå nuancer. Hvis du klikker på pilen i venstre side af kortet og fanebladet "Signaturforklaring”, kan du se hvilke nuancer, der svarer til hvilke vandstandshøjder / kote over normale vande.

Bygninger*, der er berørte, er markeret med omrids i ”fed” streg samt farvelagt med en mørkere farve end de bygninger der ikke indgår. Koten, der indgår i beregningen af partsdelen for bygningen, finder du ved at klikke et vilkårligt sted på den bygning, du ønsker oplysninger om. Koten er den vandstandshøjde/kote, som havet skal være over normal vande, før det lavest beliggende punkt på bygningen oversvømmes. Hvis du klikker på pilen i venstre side af kortet og fanebladet "Signaturforklaring”, kan du se hvilke nuancer, der svarer til hvilke vandstandshøjder/koter over normale vande.

Nedenfor er vist eksempel på hvilken kote, der indgår i beregningen af partsfordelingen for Rådhuset i Kerteminde, Hans Schacksvej 4.

* Følgende bygningstyper indgår i partsfordelingsmodellen; Parcel- og rækkehuse - Lejligheder og kollegier - Sommer- og fritidshuse - Erhverv, kontor og industri - Institution, forening og offentlig bygning - Vigtige veje - Forsyningsværk og hovedstation - Net- og koblingsstation – dvs. at garager, carporte og udhuse er undtaget.