De tekniske spørgsmål, er afklaret af to uafhængige ingeniørfirmaer. Begge rådgivere er verdenskendte for deres tekniske faglighed, så vi har haft fat i spidskompetencerne indenfor området. Bestyrelsen og kommunen har ikke tekniske kompetencer, som overgår de rådgivende ingeniørfirmaer, og derfor forlader vi os på deres ekspertise.

 

Næ, ikke 100%, men det er også derfor, at Realdania har doneret 14,5 mio. kr. til projektet. Alligevel føler vi os ret sikre, fordi principperne er velkendte og som der står i konklusionen på second-opinion: ”SWECO vurderer at der generelt er tale om en vel gennemarbejdet rapport med solide og i reglen velgennemprøvede løsningskoncepter.”

Brugen af watertubes har været undersøgt og de vurderes ikke at være hensigtsmæssige i dette projekt. For det første kræver de et beredskab, og for det andet, så kan de svigte. Ingen af de rådgivende ingeniørfirmaer har anbefalet watertubes.

Sluselavet har også forhørt sig hos Beredskab Fyn, og deres erfaringer er, at watertubes kan være en udfordring, og at der er en stor risiko for, at de ikke fungerer, når det gælder.

Vi har brug for en sikring, vi kan stole på, og derfor er watertubes ikke en del af den foreslåede løsning.

.

Ja, videnskaben forventer en vandstandsstigning på 30 cm frem til 2050. Der er selvfølgelig usikkerhed om det lige er 30 cm, nogle mener mindre og andre højere, men alle er enige om, at vandstanden vil stige.

Samtidig er der også enighed om, at vejret generelt bliver mere ekstremt, så vi vil formentlig opleve hyppigere og højere stormfloder i fremtiden. Den foreslåede stormflodssikring er dimensioneret til at kunne klare de forventede stormfloder indtil år 2030, hvor digerne skal forhøjes. Slusen er dimensioneret indtil 2050.

Spørgsmål:

Vil det have nogen indflydelse på salgspriser for ejendomme beliggende indenfor det beskyttede område, at der bliver etableret en højvandssikring?
Hvad vil det betyde for ejendommene på Kystvej?
 

Svar:

Det er helt klart, at højvandsikring indenfor det beskyttede område, vil betyde mere stabilitet, både for ejerne af de berørte ejendomme, men naturligvis også i relation til evt. ejerskifte. Vi har helt klart købere, der tøver i de lavest liggende områder, det gælder både sommerhuse og villaer/byhuse.
F.s.v.a. Kystvej har du jo selv prøvet at stå i vand til livet i  jeres kælder, det er ikke sjovt!!. Højvandssikring af jeres område (Kystvej) vil uden tvivl , også her, skabe mere og hurtigere omsætning af villaerne, til en mere fast, måske endda stigende salgspriser på villaerne i forhold til nu, hvor der ikke er sikring. En højvandssikring vil begrænse diskussionen om, hvor stort et muligt prisnedslag ved handel  skal være grundet risiko for oversvømmelse

Jens Weinrich, EDC Kerteminde

Svar:

Efter min bedste overbevisning vil det give en sikkerhed for området, at få etableret en højvands-sikring og dermed bedre salgspriser. Manglende etablering vil skabe usikkerhed og sætte salgspriserne under pres og vil dermed give en faldende tendens.
Dette vil efter min mening gælde både for Kystvej og de områder, der er i risiko for oversvømmelse.

Per Hansen, Home Kerteminde

Spørgsmål:

Vil det have nogen indflydelse på vurderingspriser for ejendomme beliggende indenfor det beskyttede område, at der bliver etableret en højvandssikring?
Hvad vil det betyde for ejendommene på Kystvej?

Svar:
Jeg har nu haft lejlighed til at sætte mig lidt ind i projektet, og det er min bedste overbevisning, at det ikke vil have nogen negativ effekt på priserne. Det vil snarere have en positiv effekt på priserne, idet der fremover ikke vil være nogen usikkerhed om, hvorvidt ejendomme i området vil blive berørt af oversvømmelse.

Kreditforeninger vil altid respektere en servitut om pligt til medlemskab af Sluselauget.

Den valgte finansieringsmodel vil betyde, at det også er fremtidige ejere, der kommer til at betale for kystsikringen. Hvis beløbet skulle betales på en gang, ville det kunne betyde prisudsving fra vedtagelsen af projektet til det tidspunkt, hvor betalingen skulle finde sted.

Det samme vil være gældende for ejendomme beliggende på Kystvej.

Realkredit Danmark, Klaus Kristensen, vurderingscenterchef