Af nedenstående model fremgår principperne i Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag’s revision af partsdelingsmodellen, sammenholdt med principperne for den model, der blev sendt i høring den 10. februar 2017.

Principper

Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag (i forslag)

Kerteminde Kommune

(var i høring feb. 2017)

Oversvømmelsesrisiko op til kote 2,2 opdeles i:

5 trin

2 trin

Bygningsanvendelse i BBR

Reduceres til 4 hovedgrupper

Alle hovedgrupper anvendes

Småbygninger, garager, annekser og kældre

Indgår ikke

Indgår

Værdisætning af risiko fra klimahandlingsplan

Indgår

Indgår

Vægtning af værdisætning af pkt. 3

Indgår ikke

Indgår

Minimumsbetaling beregnes ud fra m2 og minimumsareal

Indgår

Indgår ikke

Matrikler med oversvømmelsesrisiko

Indgår, men betaler først når der bygges på grunden

Indgår med 1 partsdel og med betaling

Minimums- / maksimumsbetaling

Indgår ikke

Indgår:
min. 500 kr.
maks. 70.000 kr.

Antal berørte ejendomme

Ca. 900

Ca. 1.600

Den reviderede partsdelingsmodel har været gennemgået af kommunens revision, der ved stikprøver har efterprøvet, at modellen er opbygget efter ovenstående kriterier.

Nedennævnte 3 eksempler illustrerer forskellen på de 2 modeller:

 

Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag (i forslag)

Kerteminde Kommune
(var i høring feb. 2017)

Et byhus på 72 m2 i Havnegade

96

111

Et parcelhus på 145 m2 i Østergade

193

198

Et sommerhus på 40 m2 i Møllekrogen

46

32