Resultatet af afstemningen om kystsikringsprojektet i Kerteminde Kommune foreligger nu

Kerteminde Byråd vedtog den 28. juni 2018 at sende kystsikringsprojektet i Kerteminde Kommune til afstemning blandt de berørte grundejere.

Afstemningstemaet var:
 ”Skal kystsikringsprojektet for Kerteminde, Kølstrup og Munkebo fremmes i overensstemmelse med de forudsætninger og principper, der fremgår af Kerteminde Byråds beslutning af 28. juni 201
JA eller NEJ”

Afstemningen foregik digitalt i perioden 11. september til 25. september 2018.

931 grundejere var stemmeberettigede og 659 grundejere stemte.
(623 digitalt og 36 brevstemte)
Stemmeprocenten var således 71%.

Resultatet blev:

  • At 474 stemte NEJ
  • At 183 stemte JA
  • At 2 stemte BLANKT

Der var således et flertal af NEJ stemmer.

Afstemningen er vejledende for byrådet og resultatet af afstemningen vil blive forelagt byrådet på mødet den 25. okt. 2018, hvor byrådet vil tage stilling til det videre forløb