Afstemning

Fra 11. september kl. 9.00 til 25. september kl. 20.00 kan du afgive din stemme.

- Der er 1 stemme pr. ejendom. Dér hvor man har folkeregisteradresse, stemmer man med NEM-ID. Hvis en ejendom ejes af flere ejere, vil den sidst afgivne stemme være gældende

- Ejer du ejendomme udover din folkeregisteradresse, skal du desuden udfylde ”Gå til adresseformular” Det gælder også, hvis du har adresse udenfor kommunen. Du vil herefter få adgang til valgsystemet.

- Virksomheder skal udfylde ”CVR formular” og får derefter adgang til valgsystemet

Klik her for at afgive stemme

 

Ejere der er fritaget for at modtage post digitalt kan brevstemme. Der kan brevstemmes på Kerteminde Rådhus i hele afstemningsperioden ved personligt fremmøde i rådhusets almindelige åbningstid

Der kan stemmes i hjemmet, hvis der er særlige grunde til det. Henvendelse herom rettes til Ledelsessekretariatet på telefonnr. 65 15 15 15

Den tekniske gennemførelse af afstemningen foretages af Assembly Voting ApS, der yder support på alle hverdage på tlf. 2612 2520 fra kl. 8.00 - 20.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I november 2011 modtog kommunen en anmodning fra det nu ophævede Kerteminde Sluselag om at igangsætte et kystbeskyttelsesprojekt i medfør af kystbeskyttelsesloven.

På baggrund heraf blev der igangsat et projekt for stormflodssikring af Kerteminde by, Kølstrup og Munkebo, der bl.a. omfatter etablering af en sluse i Kerteminde inderhavn.

Kerteminde Kommune er procesmyndighed mens kystbeskyttelseslaget Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag er projektejer. Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag vil såfremt stormflodssikringen besluttes politisk, blive ansvarlig først for anlæggelsen (dvs. bygherre) og siden for driften af anlægget.

Du kan finde yderligere oplysninger om projektet på de følgende sider eller klik nedenfor.