Odense Kommune, Nordfyns Kommune og Kerteminde Kommune har udarbejdet en fælles samlet Risikostyringsplan for Odense Fjord gældende for perioden 2015 til 2021. Planen er vedtaget af byrådene i de tre kommuner. Forinden den endelige vedtagelse af planen har et forslag til planen været fremlagt i offentlig høring i 6 måneder.

Odense Fjord er i 2011 udpeget af Naturstyrelsen og Kystdirektoratet som et af de 10 områder i Danmark, hvor der er særlig risiko for oversvømmelse i fremtiden. Udpegningen er sket i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv.

Risikostyringsplanen har til formål at skabe fokus på at minimere risikoen for oversvømmelse forsaget af vand fra Odense Fjord, herunder sikre menneskers sundhed, miljø, kulturarv og ejendoms- og anlægsværdier.

Planen indeholder en vurdering af faren og risikoen for oversvømmelse, mål for reduktion af risikoen for oversvømmelse og planer for handlinger, der skal igangsættes i de kommende år for at reducere risikoen for oversvømmelse og omfanget af skade forvoldt som følge af stormflod.

Klik på den blå knap nedenfor, hvis du ønsker at læse planen i sin helhed.