Billede

Søg pulje til legemiljøer i Kerteminde kommune.

 

Kerteminde kommune genåbner nu muligheden for ansøgning af pulje til legemiljøer.

 

Det  overordnet mål for optimering af legemiljøer i Kerteminde Kommune er at skabe udfordrende og sikker rammer for børns leg og udvikling inden for de økonomiske rammer, der eksisterer i Kerteminde Kommune. Målet er endvidere også, at udvalgte legemiljøer samtidig kan benyttes af andre målgrupper end børn.

 

Kommunen ønsker i en samskabelsesproces med borgerne i lokalområderne, at udnytte borgernes kendskab og viden omkring legemiljøerne, til at skabe nye og attraktive lege- og aktivitetsområder, hvor borgere i alle aldre kan samles til aktiviteter.

 

Kriterier for tildeling af pulje:

 • Det primære kriterier er, at projektet skal være forankret i lokalsamfundet, sådan at der kan skabes grobund for samskabelse om finansiering, etablering og efterfølgende drift af legemiljøet.
 • Der ydes maksimum puljemidler til 50% af etableringsbudgettet. Den anden halvdel skal lokalgruppen selv finansiere, evt. via egen fundraising.
 • Projektet skal være gennemført indenfor 2 år. Efterfølgende aflægger lokalgruppen regnskab.
 • Indgåelse af en samarbejdsaftale mellem kommunen og lokalgruppen.
 • Inden tildeling af puljemidler kan finde sted skal der foreligge en eftersynsrapport uden anmærkninger.

 

Ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • - Beskrivelse af projektets formål.
 • - Beskrivelse af projektets indhold.
 • - Projektets startdato.
 • - Projektets slutdato.
 • - Beløb der søges om.
 • - Budget: Indtægter og udgifter.
 • - Kontaktoplysninger: CPR/CVR-nummer, navn og adresse, mailadresse og tlf.nr.

 

Ansøgning sendes til: trafikoganlaeg@kerteminde.dk , sagsbehandler: Peter Bundgaard, tlf.: 65151457

 

Ansøgningsfrist: d. 06-11-2020. Ansøgninger forventes behandlet på ordinært udvalgsmøde for Miljø-, Natur- og Teknik d. 01-12-2020.