Billede

Formål

Støtte til mindre projekter, aktiviteter eller anlæg, som gør Kerteminde Kommune til et bedre sted at bo. Støtten skal være medvirkende til, at arrangementet kan gennemføres. Projekter målrettede kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter samt børn- og unge aktiviteter prioriteres.

Hvem kan søge:

 • Foreninger
 • Individuelle grupper af borgere
 • Institutioner
 • Undtagelsesvis – enkeltpersoner

Hvad kan der søges til:

Tilskud til aktiviteter med offentlig adgang inden for:

 • Teater og performance
 • Dans
 • Udstilling af billedkunst og skulptur
 • Foto, film og video
 • Musik
 • Ferieaktiviteter
 • Foredrag
 • Landsbyinitiativer, der gavner livet på landet

Som udgangspunkt gives der ikke støtte til:

 • Aktiviteter, der er afholdt før fremsendelse af ansøgning
 • Kommercielle aktiviteter
 • Studierejser
 • Udgivelse af bøger
 • Drifts- og etableringsudgifter
 • Aktiviteter, der støttes fra en anden afdeling eller udvalg
 • Forplejning
 • Gaver i form af vin, blomster m.m.

Puljemidler kan gives i form af:

 • Tilskud
 • Underskudsgaranti

Som udgangspunkt vil tilskud kunne være op til max 15.000 kr.

Kriterier for at søge:

Der vil ved behandling af ansøgning blive lagt vægt på:

 • Aktiviteten skal som udgangspunkt foregå inden for Kerteminde kommunes grænse.
 • Der skal være offentlig adgang.

Der kan ydes tilskud til et enkeltstående arrangement eller til årligt tilbagevendende aktiviteter. Der er dog ingen garanti for, at tilbagevendende aktiviteter kan få tilskud fra puljen flere år i træk.

Det vil være et krav, at projekterne medfinansieres af frivillig arbejdskraft, og der vil blive set positivt på, at der skaffes yderligere økonomisk medfinansiering.

Bevilgede tilskudsmidler udbetales som udgangspunkt kun til CVR nummer med tilhørende NEM-konto.

Hvordan søges der:
Ansøgningsskema skal anvendes. Af skemaet skal fremgå en kort beskrivelse af arrangementet samt en redegørelse for hvorledes puljemidlerne ønskes anvendt. Desuden skal skemaet indeholde et budget med opstilling af udgifter og indtægter.

Der søges via den blå bjælke " søg puljerne her" nedenfor.

Ansøgningsfrister:

Ansøgninger sendes løbende på mail, hvor der efter modtagelse vil ske en administrativ og politisk behandling. Ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 15. i måneden hvorefter ansøgningen forventes behandlet på næstkommende udvalgsmøde. Ansøgninger modtaget for sent afvises eller behandles på næstkommende udvalgsmøde.

Der skal søges inden arrangementet afholdes, der gives ikke tilskud til arrangementer, der er afholdt.

Regnskabsaflæggelse:
Regnskabsskema skal anvendes og udgifter og indtægter skal opstilles.

Udover opstilling af udgifter og indtægter, skal regnskabsaflæggelsen indeholde en kort beskrivelse af, hvordan puljemidlerne er anvendt samt hvilken effekt projektet har opnået med puljemidlerne.

Som udgangspunkt skal der indsendes et regnskab senest 3 måneder efter arrangementet er afsluttet.

Regnskaber skal efterfølgende godkendes af det udvalg, der har bevilget tilskuddet. Uforbrugte midler eller midler som ikke er anvendt som ansøgt, har ansøger pligt til at tilbagebetale.

Hvordan søges der?

Der søges via puljeansøgninger - se de blå bjælker nedenfor.

Formål

Støtte til mindre kulturelle aktiviteter for borgere i Kerteminde Kommune og kommunens gæster. Støtten skal være medvirkende til, at arrangementet kan gennemføres.

Hvem kan søge:

 • Foreninger
 • Individuelle grupper af borgere
 • Institutioner
 • Undtagelsesvis – enkeltpersoner

Hvad kan der søges til:

Tilskud til kulturelle aktiviteter med offentlig adgang inden for:

 • Teater og performance
 • Dans
 • Udstilling af billedkunst og skulptur
 • Foto, film og video
 • Musik
 • Foredrag

Som udgangspunkt gives der ikke støtte til:

 • Aktiviteter, der er afholdt før fremsendelse af ansøgning
 • Kommercielle aktiviteter
 • Studierejser
 • Udgivelse af bøger
 • Drifts- og etableringsudgifter
 • Aktiviteter, der støttes fra en anden afdeling eller udvalg
 • Forplejning
 • Gaver i form af vin, blomster m.m.

Puljemidler kan gives i form af:

 • Tilskud
 • Underskudsgaranti

Kriterier for at søge:

Tilskuddet skal gå til nye aktiviteter eller til nye samarbejder med forskellige aktører, det private erhvervsliv, foreninger, borgere m.fl.

Der vil ved behandling af ansøgning blive lagt vægt på:

 • Den kulturelle aktivitet skal som udgangspunkt foregå inden for Kerteminde kommunes grænse.
 • Der skal være offentlig adgang.

Der kan ydes tilskud til et enkeltstående arrangement eller til årligt tilbagevendende aktiviteter. Der er dog ingen garanti for, at tilbagevendende aktiviteter kan få tilskud fra puljen flere år i træk.

Det vil være et krav, at projekterne medfinansieres af frivillig arbejdskraft, og der vil blive set positivt på, at der skaffes yderligere økonomisk medfinansiering.

Bevilgede tilskudsmidler udbetales som udgangspunkt kun til CVR nummer med tilhørende NEM-konto.

Hvordan søges der:

Ansøgningsskema skal anvendes. Af skemaet skal fremgå en kort beskrivelse af arrangementet samt en redegørelse for hvorledes puljemidlerne ønskes anvendt. Desuden skal skemaet indeholde et budget med opstilling af udgifter og indtægter.

Der søges via den blå bjælke " søg puljerne her" nedenfor.

Ansøgningsfrister:

Ansøgninger sendes løbende på mail, hvor der efter modtagelse vil ske en administrativ og politisk behandling. Ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 15. i måneden hvorefter ansøgningen forventes behandlet på næstkommende udvalgsmøde. Ansøgninger modtaget for sent afvises eller behandles på næstkommende udvalgsmøde.

Der skal søges inden arrangementet afholdes, der gives ikke tilskud til arrangementer der er afholdt.

Regnskabsaflæggelse:
Regnskabsskema skal anvendes og udgifter og indtægter skal opstilles.

Udover opstilling af udgifter og indtægter, skal regnskabsaflæggelsen indeholde en kort beskrivelse af, hvordan puljemidlerne er anvendt samt hvilken effekt projektet har opnået med puljemidlerne.

Som udgangspunkt skal der indsendes et regnskab senest 3 måneder efter arrangementet er afsluttet.

Regnskaber skal efterfølgende godkendes af det udvalg, der har bevilget tilskuddet. Uforbrugte midler eller midler som ikke er anvendt som ansøgt, har ansøger pligt til at tilbagebetale.

 

Formål

Støtte til større arrangementer og events for borgere i Kerteminde Kommune og kommunens gæster. Støtten skal være medvirkende til, at arrangementet kan gennemføres.

Hvem kan søge:

 • Foreninger
 • Individuelle grupper af borgere
 • Institutioner
 • Undtagelsesvis – enkeltpersoner

Hvad kan der søges til:

Tilskud til større arrangementer og events med offentlig adgang inden for:

 • Teater og performance
 • Dans
 • Udstilling af billedkunst og skulptur
 • Foto, film og video
 • Musik
 • Idræt

Som udgangspunkt gives der ikke støtte til:

 • Aktiviteter, der er afholdt før fremsendelse af ansøgning
 • Kommercielle aktiviteter
 • Studierejser
 • Udgivelse af bøger
 • Drifts- og etableringsudgifter
 • Aktiviteter, der støttes fra en anden afdeling eller udvalg
 • Forplejning
 • Gaver i form af vin, blomster m.m.

Puljemidler kan gives i form af:

 • Tilskud
 • Underskudsgaranti

Kriterier for at søge:

Tilskuddet skal gå til nye aktiviteter eller til nye samarbejder med forskellige aktører, det private erhvervsliv, foreninger, borgere m.fl.

Der vil ved behandling af ansøgning blive lagt vægt på:

 • Eventen eller arrangementet skal som udgangspunkt foregå inden for Kerteminde kommunes grænse.
 • Der skal være offentlig adgang.

Der kan ydes tilskud til et enkeltstående arrangement eller til årligt tilbagevendende aktiviteter. Der er dog ingen garanti for, at tilbagevendende aktiviteter kan få tilskud fra puljen flere år i træk.

Det vil være et krav, at projekterne medfinansieres af frivillig arbejdskraft, og der vil blive set positivt på, at der skaffes yderligere økonomisk medfinansiering.

Bevilgede tilskudsmidler udbetales som udgangspunkt kun til CVR nummer med tilhørende NEM-konto.

Hvordan søges der?

Ansøgningsskema skal anvendes. Af skemaet skal fremgå en kort beskrivelse af arrangementet samt en redegørelse for hvor hvorledes puljemidlerne ønskes anvendt. Desuden skal skemaet indeholde et budget med opstilling af udgifter og indtægter.

Der søges via den blå bjælke " søg puljerne her" nedenfor.

Ansøgningsfrister:

Ansøgninger sendes løbende på mail, hvor der efter modtagelse vil ske en administrativ og politisk behandling. Ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 15. i måneden hvorefter ansøgningen forventes behandlet på næstkommende udvalgsmøde. Ansøgninger modtaget for sent afvises eller behandles på næstkommende udvalgsmøde.

Der skal søges inden arrangementet afholdes, der gives ikke tilskud til arrangementer der er afholdt.

Regnskabsaflæggelse:
Regnskabsskema skal anvendes og udgifter og indtægter skal opstilles.

Udover opstilling af udgifter og indtægter, skal regnskabsaflæggelsen indeholde en kort beskrivelse af, hvordan puljemidlerne er anvendt samt hvilken effekt projektet har opnået med puljemidlerne.

Som udgangspunkt skal der indsendes et regnskab senest 3 måneder efter arrangementet er afsluttet.

Regnskaber skal efterfølgende godkendes af det udvalg, der har bevilget tilskuddet. Uforbrugte midler eller midler som ikke er anvendt som ansøgt, har ansøger pligt til at tilbagebetale.

 

Puljen kan søges af:

- foreninger
- aftenskoler
- institutioner

Der ydes tilskud til:

- nye initiativer
- udviklingsarbejder
- tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper
- tiltag, beregnet til fastholdelse af børn og unge i foreningslivet
- tværgående tilbud
- etablering af nye foreninger

Der ydes ikke tilskud til:

- tilbud, der har et kommercielt sigte
- tilbud, der hører under en anden lovgivning
- enkeltpersoner
- bespisning/forplejning
- anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser

Tilskud kan ydes med følgende max. beløb:

•etablering af nye foreninger op til 3.000 kr.
•arrangementer op til 3.000 kr.
•øvrige initiativer, tiltag og tværgående samarbejder mm. efter behov.

Ansøgning:

Ansøgninger vedlagt budget behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget.
Der søges via de blå bjælker nedenfor - "Ansøgningsskema til Start- og Udviklingspuljen.

Regnskab:

Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der er anvendt til aktiviteten/projektet. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales.

Regnskabsskema kan findes via de blå bjælker nederst på denne side.

 

I Kerteminde Kommune ønsker vi at understøtte folkeskolereformens mål om at folkeskolen i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage f.eks. idræts-, kultur- og foreningslivet i skolelivet.
Ud over at fremme folkeskolens fag og formål skal samarbejdet fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet og erhvervslivet rummer. Dette skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til, hvad det danske samfund byder på.

For at tilskønne til og understøtte aftenskolernes og foreningernes medvirken ved samarbejder omkring ”Den Åbne Skole” er der afsat midler til en pulje, hvorfra foreninger og aftenskoler i Kerteminde Kommune skal kunne søge om tilskud fra i forbindelse med foreningernes samarbejder omkring ”Den Åbne Skole”.
Det er en forudsætning for støtte fra puljen, at forløbet er planlagt sammen med skolen.
Det er en forudsætning for støtte fra puljen, at lærer og aftenskole/forening sammen forestår undervisningen.

Foreninger og aftenskoler kan modtage tilskud fra puljen til:
- Udstyr og materialer.
- Foreningens medvirken ved aktiviteten/forløbet.


1. Tilskud til udstyr og materialer:
Der kan ydes tilskud til foreningens/aftenskolens udgifter til anskaffelse af nødvendige materialer eller udstyr til brug i forløbet.
- Dog max. op til 5.000 kr. pr. forløb.
- De ansøgte udgifter skal kunne dokumenteres f.eks. via faktura eller lign.
- Der ansøges om tilskuddet på skemaet ”aftale om samarbejde”.
- Skemaet indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen inden aktiviteten/forløbet påbegyndes.


2. Tilskud til foreningens medvirken (planlægning, forberedelse, gennemførelse og evaluering):
Der kan ydes et på forhånd aftalt tilskud til aftenskolen/foreningen med følgende beløb:
- Enkeltstående aktiviteter/undervisningsgange: 500-1.000 kr. pr. gang.
- Løbende aktiviteter/undervisningsforløb: 1.000-5.000 kr. pr. forløb.
- Længerevarende projekter og forløb: 5.000-10.000 kr. pr. forløb
- Et eventuelt tilskud udbetales direkte til foreningen – ikke til privatpersoner.
- Det er op til foreningen hvad de ønsker at anvende tilskuddet til og der skal ikke aflægges regnskab for anvendelsen af tilskuddet. Vælger foreningen at udbetale en del af tilskuddet til den frivillige træner/underviser, der har forestået aktiviteten/deltaget i forløbet henledes opmærksomheden på reglerne for beskatning.
- Dette tilskud kan ikke søges såfremt aftenskolen/underviseren/træneren samtidig modtager lønkompensation eller tilskud til dækning af lønudgifter til aftenskoleundervisere via anden pulje.
- Der søges om tilskuddet på skemaet ”aftale om samarbejde”.Skemaet indsendes til Kultur- og Fritidsafdelingen inden aktiviteten/forløbet påbegyndes.
- Ydes der lønkompensation til underviseren eller gives tilskud til aftenskolens lønudgifter til undervisere via Børn- og Skoleudvalgets pulje, kan der ikke samtidigt søges om tilskud til foreningens medvirken i aktiviteten/forløbet via denne pulje.


Øvrige muligheder for tilskud til samarbejde omkring ”Den Åbne Skole”:
3. Refusion af løntab til lønmodtagere/dækning af aftenskolernes lønudgifter:

For at tilskynde, at så mange trænere, ledere og undervisere som muligt får mulighed for at medvirke i/omkring samarbejdet, er det muligt at yde lønkompensation til frivillige, i arbejdsforhold, som medvirker ved aktivitets- eller undervisningsforløb i forbindelse med ”Den Åbne Skole”. En medarbejder kan således ”frikøbes” fra arbejdspladsen til medvirken i forløbet.

Det aftalte beløb påføres skemaet ”aftale om samarbejde” og aftales mellem skole og pågældende aktør inden aktiviteten/forløbet påbegyndes. Det er en forudsætning for tilskud fra puljen at forløbet/aktiviteten er tilrettelagt i samarbejde med skolen. Skolen indsender ansøgning om tilskud via skemaet til Skole- og dagtilbudsafdelingen.

Der kan ydes dækning af de på forhånd aftalte lønudgifter for aftenskoleundervisere i forbindelse med aftenskolers samarbejde omkring ”Den Åbne Skole”.
Der ydes et tilskud pr. undervisningslektion (45 min) svarende til KL´s timesats for aftenskoleundervisning. Tilskuddet udbetales til aftenskolen til brug ved aflønning af underviseren. Det aftalte beløb påføres skemaet ”aftale om samarbejde”. Skolen indsender ansøgning om tilskud via skemaet til Børn- og Skoleafdelingen.

En forening kan modtage tilskud 1+tilskud 2.
En aftenskole kan modtage tilskud 1+tilskud 2 eller tilskud 1+tilskud 3.
Tilskud 2 og 3 kan ikke kombineres for hverken aftenskoler eller foreninger.


Fælles bestemmelser:
- Skole og forening indgår en aftale omkring samarbejdet. I aftalen anføres det, om og i hvilket omfang der bliver brug for lønkompensation/tilskud til aftenskoleundervisere, tilskud til materialer og udstyr i forbindelse med forløbet samt om foreningen ønsker at søge om tilskud til foreningens medvirken i forløbet.
- Som udgangspunkt skal foreningsinstruktør og lærer sammen forestå undervisningen, og det er en forudsætning, at skoleleder og foreningsansvarlig har godkendt aftalen.
- Hvis skolen udebliver fra en aftale med foreningen modtager foreningen betaling for gennemført forløb. Hvis foreningen udebliver fra en aftale, betaler skolen ikke for gennemført forløb.
- Puljen kan søges løbende. Ansøgning indsendes i god tid inden forløbet påbegyndes.
- Der skal ikke aflægges regnskab. Men eventuelle bilag og anden dokumentation i forbindelse med indgåelse af samarbejdet, skal opbevares i foreningen og kunne fremvises, hvis tilskuddet udtages til stikprøvekontrol eller revisionen ønsker det.
- Foreningen indsender skemaet ”aftale om samarbejde” til Kultur- Fritidsafdelingen inden forløbet påbegyndes. Ansøgningen om tilskud behandles og der udsendes en bevillingsskrivelse til foreningen. Tilskud udbetales når forløbet er gennemført/afsluttet efter anmodning fra foreningen.

Søg puljerne her

Ansøgningsskema til Start- og Udviklingspuljen

Regnskabsskema for Start og Udviklingspulje

Ansøgningsskema til Toiletvogn

Regnskabsskema eventpulje, græsrodspulje og puljen til kulturelle arrangementer