Sæt fokus på trivslen og vær med til skabe de bedste forudsætninger for, at alle børn og unge føler sig inkluderet i deres idrætsmiljø, bliv inspireret her:

Psykiatrifonden.dk/boern-unge/til-traenere