Billede

Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 repræsentanter udpeget fra de forskellige politiske partier – alle folkevalgte byrådsmedlemmer. 
Udvalgsområdet spænder bredt over bl.a. baneanlæg, forsamlingshuse, sognegårde, klubhuse, idrætsfaciliteter, Kulturhuse, Biblioteker mm.
Derudover administrerer udvalget en række forskellige puljer, som kan søges af arrangører, foreninger og arbejdsgrupper mfl. f.eks. Eventpulje, Puljen til Kulturelle Arrangementer og Græsrodspuljen.

Kultur og fritidsudvalgets møder i 2018:

 • 29.januar
 •   5. marts
 •   9. april
 • 14 maj
 • 11. juni
 • 13. august
 •   3. september
 •   1. oktober
 • 12. november
 •  3. december

Ansøgninger eller henvendelser, der ønskes behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget skal sendes til kulturogfritid@kerteminde.dk

Kultur og Fritidsudvalgets medlemmer

Kultur og Fritidsudvalgets medlemmer

Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer:
2 aftenskolerepræsentanter,
5 foreningsrepræsentanter (valgt efter indstillinger fra kommunens foreninger og aftenskoler) samt  
2 byrådspolitikere. 
Udvalget varetager foreninger og aftenskolers interesser, fordeler tilskudsrammen til foreningsaktiviteter og aftenskoleundervisning og bevilger tilskud til foreninger og aftenskoler (efter ansøgning) fra Start- og Udviklingspuljen.

Hvert år afholder udvalget et dialogmøde med foreninger og aftenskoler.

Folkeoplysningsudvalget møder 2018::

 • 17. januar
 • 21. februar
 • 21. marts
 • 18. april
 • 16. maj
 • 20. juni
 • 22. august
 • 29. august
 • 24. oktober
 • 21. november
 • 12. december

Ansøgninger eller henvendelser der ønskes behandlet af folkeoplysningsudvalget skal sendes til kulturogfritid@kerteminde.dk

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Dagsorden og referater fra Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden og referater fra Kultur og Fritidsudvalget

Kultur og Fritidspolitik