Om politikken
Kerteminde Byråd har besluttet, at der skal udvikles en samlet politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet. En politik, som beskriver kommunens visioner og mål og som er med til at sætte rammen for fastsættelsen og fordelingen af kommunens ressourcer på de tre områder.

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny politik, har byrådet udfærdiget et kommissorium, som sætter rammen for en proces, hvor inddragelse af politikere, fagfolk, foreninger og borgere vægter højt. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som repræsenterer kultur-, fritids og idrætslivet bredt og står i spidsen for at alle relevante parter får mulighed for at komme med input i udviklingsprocessen.

Med den nye politik skal der med andre ord skabes et fælles grundlag, som fortæller, hvordan kommunen kan støtte op om de forskellige indsatsområder, således at man bedst muligt kan indfri borgernes, de frivilliges og aktørernes forventningsniveau og ambitioner.

Sidste nyt!
Den nye kultur-, fritids- og idrætspolitik skulle efter planen have været godkendt af Byrådet i september 2018. Grundet besparelser i forbindelse med budgetforhandlingerne, besluttede Kultur- og fritidsudvalget imidlertid at sætte processen i bero, indtil man havde et overblik over økonomien. Nu er budgettet landet, og vi kan komme videre med godkendelsen. Den nye kultur-, fritids- og idrætspolitik forventes endeligt godkendt ultimo januar 2019.

I forlængelse af at vi nu snart har en godkendt politik, har man fra Folkeoplysningsudvalgets side taget første skridt til udfærdigelse af nye retningslinjer for folkeoplysningsområdet. Disse forventes færdiggjort ved udgangen af 2019 og vil gælde fra 1. januar 2020.

Hans Luunbjerg, formand Kultur- og Fritidsudvalget
Erling Knudsen, formand Folkeoplysningsudvalget
Charlotte Laursen, formand Kerteminde Vandskiklub
Steen Hjorth, formand for Landsbyrådet
Anja Yoo Andersen, repræsentant for Anexet
Christina Melvang, KFUM Spejderne
Jens Gantriis, leder af Frivilligcentret
Mette Ladegaard Thøgersen, afd. leder Johannes Larsen Museet

Politik til godkendelse

Proces for politikken

Kommissorium