Om politikken

Kerteminde Byråd har besluttet, at der skal udvikles en samlet politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet. En politik, som beskriver kommunens visioner og mål og som er med til at sætte rammen for fastsættelsen og fordelingen af kommunens ressourcer på de tre områder.

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny politik, har byrådet udfærdiget et kommissorium, som sætter rammen for en proces, hvor inddragelse af politikere, fagfolk, foreninger og borgere vægter højt. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som repræsenterer kultur-, fritids og idrætslivet bredt og står i spidsen for at alle relevante parter får mulighed for at komme med input i udviklingsprocessen.

Med den nye politik skal der med andre ord skabes et fælles grundlag, som fortæller, hvordan kommunen kan støtte op om de forskellige indsatsområder, således at man bedst muligt kan indfri borgernes, de frivilliges og aktørernes forventningsniveau og ambitioner.

Politikken var i høring frem til d. 1. august, hvorefter arbejdsgruppen har foretaget ændringer på baggrund af de indkomne svar. Det er nu tid til at de politiske udvalg skal godkende den. Folkeoplysningsudvalget har allerede oversendt den til Kultur- og Fritidsudvalget, som på deres møde mandag indstiller den til endelig godkendelse i Byrådet.

Sidste skridt i en lang og grundig inddragelsesproces bliver, at de politiske udvalg godkender den endelige version og at Byrådet gør det samme på deres møde d. 19. september 2018.

Sidste nyt!

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d. 3. september 2018 at sætte godkendelsesprocessen i bero, idet udvalget vil afvente konsekvenserne af de kommende budgetforhandlinger, før de sender politikken videre til Byrådet. Det forventes derfor, at man kan gå videre med godkendelsen af politikken hen mod slutningen af året.

 

Hans Luunbjerg, formand Kultur- og Fritidsudvalget
Erling Knudsen, formand Folkeoplysningsudvalget
Charlotte Laursen, formand Kerteminde Vandskiklub
Steen Hjorth, formand for Landsbyrådet
Anja Yoo Andersen, repræsentant for Anexet
Christina Melvang, KFUM Spejderne
Jens Gantriis, leder af Frivilligcentret
Mette Ladegaard Thøgersen, afd. leder Johannes Larsen Museet

Politik til godkendelse

Proces for politikken

Kommissorium