God jul og godt nytår!

Nu er arbejdsgruppen bag den kommende kultur-, fritids- og idrætspolitik kommet i hus med indsamlingen af inputs og ideer. Vi startede med at åbne dørene i Langeskov, Kerteminde og Munkebo, hvor vi tog imod de fremmødtes meninger og gode forslag. Herefter inviterede vi nogle af de foreninger og områder, som vi ikke mødte på vores første tur, eller som netop var kommet med nogle interessante pointer på den, til en snak om politikkens indhold. Det gav samlet en masse gode og konstruktive inputs. Tak for dem!

Nu har arbejdsgruppen så stukket hovederne sammen, og der er lagt en udspecificeret plan for hvordan man vil ende med en færdig politik. Vi har bl.a. har udpeget arbejdsgruppemedlemmerne Jens Gantriis og Christina Melvang til at udgøre skrivegruppen.

I 2018 får arbejdsgruppen ny formand, Tine Riis Kristensen, og vi skal sige farvel til Lars Ole Valsøe, som har stået engageret i front indtil nu. Arbejdsgruppens første skridt i det nye år bliver at formulere et udkast til politik, som de politiske udvalg skal godkende, hvorefter vi kan sende udkastet i høring og igen åbne op for omverdenens input.

Indtil da er der blot tilbage at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår!

Om politikken

Kerteminde Byråd har besluttet, at der skal udvikles en samlet politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet. En politik, som beskriver kommunens visioner og mål og som er med til at sætte rammen for fastsættelsen og fordelingen af kommunens ressourcer på de tre områder.

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny politik, har byrådet udfærdiget et kommissorium, som sætter rammen for en proces, hvor inddragelse af politikere, fagfolk, foreninger og borgere vægter højt. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som repræsenterer kultur-, fritids og idrætslivet bredt og står i spidsen for at alle relevante parter får mulighed for at komme med input i udviklingsprocessen.

Med den nye politik skal der med andre ord skabes et fælles grundlag, som fortæller, hvordan kommunen kan støtte op om de forskellige indsatsområder, således at man bedst muligt kan indfri borgernes, de frivilliges og aktørernes forventningsniveau og ambitioner.

Lars Ole Valsøe, formand Kultur- og Fritidsudvalg
Erling Knudsen, formand Folkeoplysningsudvalget
Charlotte Laursen, formand Kerteminde Vandskiklub
Steen Hjorth, formand for Landsbyrådet
Anja Yoo Andersen, koordinator Anexet
Christina Melvang, KFUM Spejderne
Jens Gantriis, leder af Frivilligcentret
Mette Ladegaard Thøgersen, afd. leder Johannes Larsen Museet

Har du forslag til, hvad den nye politik bør indeholde, så kan du kontakte tovholder Trine Hald Christiansen på 6515 1546 eller tcz@kerteminde.dk

Proces for politikken

Kommissorium