Høringsfristen er overstået og det er ikke muligt at indsende flere høringssvar.

 

Høring af udkast til ny politik og retningslinjer for folkeoplysningsområdet. 

Byrådet har på mødet d. 27. juni 2019 besluttet at sende udkast til ny politik og retningslinjer for folkeoplysningsområdet i høring.

Forslaget er i høring 1. juli – 1. oktober 2019

Udviklingen af politik og retningslinjer er bestilt af Kultur- og Fritidsudvalget og bygger på en proces, hvor der er etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og administrationen:

Erling Knudsen, Folkeoplysningsudvalget
Gitte Overgaard, Folkeoplysningsudvalget
Jens Gantriis, Folkeoplysningsudvalget
Jesper Schmidt-Nielsen, Kultur- og Fritidsudvalget
Allan Sjørslev, leder af Fritid og Faciliteter
Christian Barding, chef for Kultur, Fritid og Faciliteter

Høringssvarene bedes sendes senest tirsdag d. 1. oktober klokken 12.00 til Team Kultur og Fritid på mail: kulturogfritid@kerteminde.dk

Efter den formelle høring behandles alle høringssvar, og politikken bliver herefter sendt til behandling i henholdsvis Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og behandles afslutningsvis af Byrådet 28. november 2019.

Materialet kan ses i de blå bjælker nederst på siden.

Arbejdsgruppen bag politikken og retningslinjerne inviterer til
Åbne døre i byrådssalen torsdag d. 12. september 2019 kl. 19.00
Her vil de fremmødte have mulighed for at møde arbejdsgruppen og komme med indspark til materialet.

Arbejdsgruppen bag politikken og retningslinjerne inviterer til
Åbne døre i byrådssalen torsdag d. 12. september 2019 kl. 19.00
Her vil de fremmødte have mulighed for at møde arbejdsgruppen og komme med indspark til materialet.

I forbindelse med udarbejdelse af nye retningslinjer er der ændret i modellen for beregning af driftstilskud til foreninger. Modellen er gjort mere enkel, men beregningen foretages fortsat ud fra indberettede medlemstal samt foreningernes placering i de enkelte faktorer. Herunder eksempler på foreninger og konsekvenser af den nye model:

Klub Tilskud efter gældende model Tilskud efter ny model
1 165.590 kr. 154.597 kr.
2 39.153 kr. 43.885 kr.
3 19.762 kr. 18.573 kr.
4 13.866 kr. 17.481 kr.
5 115.759 kr. 117.814 kr.

 

Læs mere i udkast til retningslinjer side 5.

De kommunale lokaler lånes fortsat ud uden opkrævning af gebyr til folkeoplysende foreninger til deres folkeoplysende aktiviteter herunder også stævner og lignende. Indtægtsgivende arrangementer, der betragtes som ikke folkeoplysende, skal foreningerne fortsat betale for de afledte udgifter. I forbindelse med lån af lokaler på de kommunale skoler til større arrangementer, skal foreningerne betale for rengøring. Læs mere i udkast til nye retningslinjer side 27.