Indtilling til årets hædringsarrangement

 

Forening/gruppe/andet
Kontaktoplysninger på indstiller i tilfælde af spørgsmål
Når årets vinder er udpeget, tager vi kontakt til den, der har indstillet vedkommende med henblik på invitation til arrangementet.
CPR-nummer må IKKE påføres i denne blanket