Indhold

Nu er det tid til at genopfriske listen over faktorinddelinger. Det skal I gøre senest den 1. marts 2020 til følgende mail kulturogfritid@kerteminde.dk

Faktortallet bruges i forbindelse med beregning af medlemstilskud. Der findes 3 grupper (faktor 1,2,3) afhængig af hvor aktive I er. Aktivitetsfaktoren udtrykker derfor den gennemsnitlige aktivitet pr. år for et medlem af foreningen.

Ved fastsættelse af foreningens aktivitetsfaktor er anvendt følgende kriterier:

- antal måneder og uger om året, hvor foreningen er aktiv
- antal gange om ugen medlemmerne typisk er aktive

Nogle foreninger har flere aktiviteter, som fordeler sig på flere faktorer.

Eksempel: En idrætsforening har både fodbold og  tennis. Fodbold befinder sig i faktor 3, men tennis i faktor 2.

Se oversigter over de 3 faktorer herunder i de blå bjælker.

Aktiviteterne er i forvejen bestemt til at høre under henholdsvis faktor 1,2 eller 3 og der skal de som udgangspunkt blive. Ændringer bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget til endelig godkendelse.