Information om statslige hjælpepakker og tiltag med COVID-19 på Kultur- og Fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget i besluttede på deres møde mandag den 11. maj 2020 at følge anbefalingerne fra Kulturministeriet. Ministeriets anbefalinger sætter en ramme for, hvordan man håndterer kultur- og fritidslivet og de mange udfordringer, der er i forbindelse med nedlukningen i forhold til at mindske smittespredningen fra Coronavirus.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede dermed at udbetale tilskud til forenings- og aftenskoleområdet som normal praksis. Dette indebærer:

  • Fastholdelse af det normale tilskud til aftenskolers lærertimer, som kan dokumenteres udbetalt i forbindelse med nedlukningsperioden.
  • At folkeoplysende foreninger og aftenskoler opretholder tilskud til lokaler på samme niveau, som hvis de havde anvendt deres bookede lokaler under nedlukningsperioden. Med bookede lokaler menes dokumenterede sæsonbookinger med tilmeldinger.
     

Der udover besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at arrangementer, der har fået tilskud fra Kultur- og Fritidspuljen i 2020, beholder tilskuddet såfremt arrangementet kan gennemføres senere på året.
 

En række myndigheder har også informationer om COVID-19.

På ’Coronavirus/covid-19 i Danmark’ finder du myndighedernes samlede information omkring COVID-19.