Aktiv i naturen

I Kerteminde Kommune er der mange stier og skove man kan benytte sig af hvis man vil ud i naturen.

Her er nogle retningsliner som skal overholdes hvis alle skal have en dejlig oplevelse på vores stier i Kerteminde Kommune

I korte træk går bestemmelserne ud på, at:
• du må gå langs alle kyster og strande i Danmark
• du må cykle og gå på veje og stier i skovene
• du må i skove ejet af staten og offentlige stiftelser også gå uden for stierne, men ikke cykle
• du må cykle og gå på alle anlagte veje og stier i det åbne land, også selv om der er opsat skilte med "privat vej".

Husk, at hunde skal føres i snor hele året, når du færdes ude i det åbne land. 

Dog skal du på strande og kyster kun føre hunde i snor i perioden fra 1. april - 30. september.

For nærmere vejledning om, hvor, hvornår og hvordan man kan færdes i naturen klik her.

Munkebostien er en 20 km lang sammenhængende vandresti, der omkranser Munkebo fra Odense Fjord i nord til Kertinge Nor i syd.


Stien binder byen og vandet sammen og giver mulighed for natur- og kulturhistoriske oplevelser langs hegn, jernbanespor, via nyetablerede stier, igennem naturområder og i byer. Ved stien er der placeret 15 informationstavler, der hver fortæller en historie om det specifikke områdes historie og natur

Kløverstierne i Kerteminde Kommune

Der er etableret kløverstier i Kerteminde Kommune med udgangspunkt fra de 3 centerbyer Munkebo Kerteminde  og Langeskov

Læs mere om Kløverstierne her

Kertingestien er en hyggelig tur rundt omkring Kertinge. Man går på den 3,4 km lange tur igennem en del af den gamle landsby, men man kommer også ud i naturen. Stien er en såkaldt trampesti, hvilket betyder at en del af stien ikke er anlagt, men at man går på et par af landmændenes jorde. Fortvivl ikke, for med et godt samarbejde med de lokale er der givet tilladelse til dette. Stien er afmærket på begge sider af markerne.

Kertinge stien er blevet til med støtte fra:

 

Print en folder Kløverstierne Kerteminde

Print en folder Kløverstien i Munkebo

Print en folder Kløverstien i Langeskov

Print en folder Munkebostien

Print en folder Kertinge Stien

Bestil fisketegn her - online

Fisketegn - Lovgivningen

Hundeskove i Kerteminde Kommune