Billede

Brug de blå "bjælker" nederst til at besøge aftenskolernes hjemmesider

Aftenskoler

Puljen kan søges af:

- foreninger
- aftenskoler
- institutioner

Der ydes tilskud til:

- nye initiativer
- udviklingsarbejder
- tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper
- tiltag, beregnet til fastholdelse af børn og unge i foreningslivet
- tværgående tilbud
- etablering af nye foreninger

Der ydes ikke tilskud til:

- tilbud, der har et kommercielt sigte
- tilbud, der hører under en anden lovgivning
- enkeltpersoner
- bespisning/forplejning
- anskaffelse af it-udstyr til bestyrelser

Tilskud kan ydes med følgende max. beløb:

•etablering af nye foreninger op til 3.000 kr.
•arrangementer op til 3.000 kr.
•øvrige initiativer, tiltag og tværgående samarbejder mm. efter behov.

Ansøgning:

Ansøgninger vedlagt budget behandles løbende af Folkeoplysningsudvalget.
Ansøgningsskema til Start- og Udviklingspuljen findes her.

Regnskab:

Senest 3 måneder efter aktivitetens/projektets afslutning, skal der aflægges regnskab for de midler, der er anvendt til aktiviteten/projektet. Ikke forbrugt tilskud skal tilbagebetales.

Regnskabsskema kan findes her.

AOF Østfyn

Kerteminde Husflid

LOF Østfyn

FOF Østfyn

Aftenskolen Amanda