Som selvstændig erhvervsdrivende kan du søge om tilskud, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Desuden er det en betingelse:

  • at din virksomhed er din hovedbeskæftigelse
  • at du inden for de seneste 24 måneder har arbejdet på din virksomhed i, hvad der svarer til lønarbejde i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder  

Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden og bevilges for 5 år af gangen.

For at få tilskud som selvstændig erhvervsdrivende, skal din arbejdsevne vurderes i forhold til din selvstændige virksomhed. Det er Kerteminde Kommune, som afklarer din arbejdsevne.