Som fleksjobber bliver du ansat på samme vilkår som alle andre medarbejdere. Lønnen i fleksjobbet skal du forhandle med din arbejdsgiver og eventuelt en faglig organisation. Det samme gælder for pensionsordning.

Du får løn for det antal timer, du kan arbejde effektivt. Det afhænger af dine skånehensyn og dit timetal, hvad din effektive arbejdstid er. Udover lønnen fra din arbejdsgiver, får du et tilskud fra Kerteminde Kommune. Tilskuddets størrelse er afhængig af dit lønniveau og det effektive antal timer du kan arbejde.

Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for lønnen, ved ansættelse på fuld tid på ordinære vilkår i den pågældende stilling.

Hvis der sker ændringer i din indkomst, har du pligt til at oplyse Kerteminde Kommune om ændringerne. Det kunne fx være ændring af ugentlige timer, højere løn, feriepenge el. lignende.

Ved oprettelsen af fleksjobbet skal en medarbejder fra Kerteminde Kommunes fleksjobteam komme med en vurdering af din arbejdsevne i fleksjobbet. Dvs. hvor mange arbejdstimer du kan arbejde i fleksjobbet og med hvilken arbejdsintensitet. Vurderingen vil danne grundlag for fleksjobansættelsen. Det anbefales, at der inden opstart af et fleksjob er en forudgående praktikperiode (længden af praktikken aftales med dig og arbejdsgiver), som kan være rettesnor for vurderingen.

Din arbejdsevne og arbejdsintensitet vil kunne variere fra fleksjob til fleksjob alt efter jobindhold og kan ændres undervejs i en fleksjobansættelse, hvis du fx får rutine i at løse dine arbejdsopgaver, så du kan klare at arbejde lidt flere timer, eller fordi du får det bedre så din arbejdsevne bliver større.

Ideen med et virksomhedspraktikforløb, er at det skal føre til et job eller til opkvalificering af dig. I fleksjobordningen bruges praktikken også ofte til at finde niveauet for din arbejdsevne og arbejdsintensitet i det konkrete fleksjob. Overordnet vil virksomhedspraktikken være en god mulighed for, at du og virksomheden kan se hinanden an.

Formålet med virksomhedspraktikken kan fx være:

  • Afklare din arbejdsevne og arbejdsintensitet i et konkret fleksjob
  • At undersøge om der er et godt match mellem dine faglige og personlige kompetencer og et konkret job
  • At træne og få nye kompetencer, som kan skrives på dit CV
  • At få foden indenfor et sted, hvor du gerne vil arbejde
  • At få afprøvet en ny branche, hvis du ikke kan arbejde indenfor samme felt, som du plejer

Du modtager samme ydelse i virksomhedspraktik som ved ledighed, og virksomheden har ikke udgifter forbundet med at have dig i praktikforløb.

Som udgangspunkt er en virksomhedspraktik af kortere varighed, da jobsøgning er det centrale, når du er visiteret til fleksjob. I enkelte tilfælde kan længere praktikforløb give god mening.

Din konsulent fra fleksjobteamet i Kerteminde Kommune laver jævnlige opfølgninger og samarbejder tæt med dig og arbejdspladsen, når du er i virksomhedspraktik.
 

I et fleksjob får du løn for den effektive arbejdsindsats, og derudover får du et fleksløntilskud fra Kerteminde Kommune. Fleksløntilskuddet bliver reguleret på baggrund af din lønindtægt.

I 2016 kan tilskud til lønnen fra kommunen højest udgøre op til 17.745 kr. pr. måned. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 13.839 kr. om måneden før skat. Hvis månedslønnen før skat overstiger 13.839 kr., bliver tilskuddet herefter reduceret med 55 procent af lønnen. Der beregnes 5% ATP af fleksløntilskuddet, dog max. 500 kr. om måneden.

Med mindre andet er aftalt, bruges bikort ved udbetaling af dit fleksløntilskud.

Lovgrundlag for beregningsgrundlaget af fleksløntilskuddet:
Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntilskud

Du får løn for 8 timer om ugen, og at din timeløn inkl. pension udgør 134 kr. Dermed udgør din månedsløn fra arbejdsgiveren 4.645 kr.

Månedslønnen for fuldtidsarbejde (37 timer/uge) i den pågældende stilling udgør 21.485 kr. (37 timer * 134 kr. pr. time * 52 uger / 12 mdr.)

Lønnen fra arbejdsgiveren bliver suppleret med et fleksløntilskud, der højest kan udgøre 17.745 kr. pr. måned. Tilskuddet aftrappes med 30 pct. af lønnen fra arbejdsgiveren indtil 13.839 kr. pr. måned, og herefter med 55 pct. af det beløb der overstiger 13.839 kr. måned.

Tilskuddet aftrappes med 30 pct. af lønnen på 4.645 kr. = 1.394 kr. Fleksløntilskuddet er beregnet til 17.745 kr. - 1.394 kr. = 16.351 kr.

Den samlede månedsindtægt inkl. pension og ATP udgør herefter 20.997 kr.

Hvis du allerede kender din timeløn, men gerne vil vide, hvad lønnen ville være på fuldtid, skal du gange din timeløn med 160,33 kr.

Eksempel:
Du får 120 kr. i timen.
120 x 160,33 kr. = 19.239,60 kr. i løn på fuldtid.

Kender du fuldtidslønnen for en stilling, kan du finde frem til timelønnen:
Fuldtidslønnen dividerer du med 160,33 kr., og resultatet er din timeløn.
Eksempel:
En person på fuldtid får 19.239,60 kr. om måneden.
19.239,60/160,33 = 120,00 kr. i timen.

Du tager det antal timer, du har om ugen og ganger med 52 uger. Dem dividerer du med 12 måneder. Derved får du dit antal timer pr. måned.
Dit antal timer pr. måned ganger du med din timeløn og får derved din månedsløn.
Eksempel:
(12 timer x 52 uger) / 12 måneder = 52 timer pr. måned
52 timer x 120 kr. i timen = 6240 kr. pr. måned