Ledighedsydelse er en økonomisk støtte til borgere, der er bevilget fleksjob, og venter på ansættelse i et fleksjob. Du kan ikke være medlem af en A-kasse som fleksjobvisiteret, da du ikke kan stå til rådighed for et ordinært job.

Ledighedsydelse udbetales uden varighedsbegrænsning, og udbetales uafhængigt af formue eller ægtefælles indkomst.

 • I en periode fra visitationen indtil ansættelse i et fleksjob
 • Ved ledighed mellem to fleksjob
 • I perioder med sygdom og barsel
 • Ved ferie
 • Ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke er din egen skyld.
 •  Betingelserne for at få et fleksjob
 •  Ikke have et rimeligt tilbud om ansættelse i et fleksjob
 •  Være aktivt jobsøgende
 •  Indlægge dit CV på Jobnet.dk
 •  Tage imod og deltage i tilbud, der kan forbedre dine jobmuligheder
 •  Ikke være selvforskyldt ledig fra et fleksjob
 • Møde til opfølgningssamtaler ved din sagsbehandler

Du kan modtage ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder efter, at du har nået fleksydelsesalderen. Derefter kan du modtage ledighedsydelse på kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere, frem til du når folkepensionsalderen.

 


Hvordan skal jeg søge om ledighedsydelse

Din jobcentersagsbehandler visiterer dig til fleksjobordningen. Herefter er det Ydelseskontoret, der træffer afgørelse om bevilling af ledighedsydelse, herunder hvilket niveau af ledighedsydelse, du er berettiget til.

Du skal kontakte fleksjobteamet/ din fleksjobskonsulent i Kerteminde Kommune senest første ledighedsdag. Du kan tidligst få bevilget ledighedsydelse fra den dato, din ansøgning modtages.

Husk at ændre dit beskæftigelsesfradrag hos SKAT i forbindelse med ændringen i din indtægt.

Ved midlertidig afbrydelser i fleksjobbet, skal du henvende dig i Visitationen Kerteminde Kommune. Du skal medbringe dokumentation fra arbejdsgiver.