Hvis du har en funktionsnedsættelse, findes der en række kompenserende ordninger, som kan øge dine muligheder for at fastholde eller få et nyt job.

Ordningerne kan kombineres, og kan også anvendes ved ordinære ansættelser eller under virksomhedspraktikker.

Det er muligt at søge om personlig assistance i dit fleksjob, hvis du pga. en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov assistance til at udføre bestemte dele af dine daglige arbejdsopgaver. Det kan dreje sig om arbejdsopgaver som fx at hente og bringe, tage tunge løft eller læse op.

 

Det kan være aktuelt at søge om hjælpemidler eller mindre arbejdspladsindretninger, hvis du i dit fleksjob eller under en praktikperiode oplever behov for arbejdsredskaber / arbejdspladsindretning i forbindelse med at kunne udføre dine arbejdsopgaver. Det kan fx dreje sig om særlige arbejdsstole eller særligt it-udstyr. Det er Kerteminde Kommune som bevilliger hjælpemidler / arbejdspladsindretning, og det er et krav, at udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forudsættes at afholde, og at arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Formålet med mentorstøtten er at forbedre dine generelle kompetencer (fagligt og/eller socialt) for at kunne udføre et job og hjælpe dig til en god opstart på en ny arbejdsplads.

Som udgangspunkt skal dine behov for støtte række ud over, hvad det normalt forventes af en arbejdsgiver, når en ny medarbejder skal integreres på virksomheden.

Oftest frikøbes en medarbejder i virksomheden til at varetage mentorfunktionen.

Hvordan søger jeg de kompenserende ordninger

Hvis du er ansat i et fleksjob eller i et virksomhedspraktikforløb, og har behov for en eller flere af de kompenserende ordninger, skal du tage kontakt til Kerteminde Kommunes fleksjobteam eller din fleksjobkonsulent.

Du vil derefter blive henvist til en af kommunens ergoterapeuter eller en medarbejder med special viden omkring personlig assistance, som sammen med dig og arbejdspladsen vil gennemgå dine behov for kompenserende hjælpemidler. Dette vil danne grundlag for, hvor vidt det er muligt at bevilge dig kompenserende hjælpemidler, samt hvilket hjælpemiddel der vil være hensigtsmæssigt for dig, i forhold til at du kan udføre dine arbejdsfunktioner.