Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse for ledighedsydelsesmodtagere, hvis du ikke har en erhvervsrettet uddannelse eller en videregående uddannelse.

Retten til uddannelse gælder indenfor de første 9 måneders sammenlagt ledighed, og skal senest være påbegyndt inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed. Hvis du er ledig efter en fleksjobansættelse, skal du have været ansat i et fleksjob i sammenlagt 9 måneder, inden for de seneste 18 måneder.

Du kan finde de mulige jobrettede kurser og uddannelsesforløb på positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse. Læs mere på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings hjemmeside www.star.dk

Selvom du deltage i et uddannelsesforløb, skal du stå til rådighed for et fleksjob, og skal derfor være indstillet på at afbryde uddannelsen, hvis du får tilbudt et fleksjob.

Under uddannelsen modtager du ledighedsydelse som hidtil, og det er Kerteminde Kommune, som betaler evt. kursusudgifter. Det er muligt at søge om befordringsgodtgørelse for de kilometer, der ligger udover de første 24 km.

Hvad skal du gøre

Kontakt Kerteminde Kommunes fleksjobteam / din fleksjobkonsulent, som kan hjælpe med rådgivning og tilmelding.