Fleksydelse er en frivillig ordning, der giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis du er ansat i eller visiteret til et fleksjob.
Fleksydelse kan sammenlignes med efterløn, og du indbetaler selv fleksydelsesbidrag.

Tilmelding til ordningen

Når du bliver visiteret til fleksjob – det vil sige godkendt til fleksjob – vil du automatisk blive tilmeldt ordningen og få tilsendt indmeldelsesblanket og informationsmateriale fra Udbetaling Danmark. Du går så fra at indbetale til efterlønsordningen til at indbetale til fleksydelse.

 

Hvem kan få fleksydelse?

Du kan få fleksydelse, hvis du opfylder en række betingelser. Du skal blandt andet:

  • have nået din fleksydelsesalder.
  • være visiteret til et fleksjob og have været det i mindst tre måneder.
  • betale fleksydelsesbidrag.
  • have optjent anciennitet i fleksydelsesordningen efter særlige regler.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Har du spørgsmål om fleksydelse, kan du finde svar på borger.dk/fleksydelse.

Her kan du fx:

  • oplyse om ændringer til din fleksydelse
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om fleksydelse.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark: