Den 1. januar 2013 trådte reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Hvis du var ansat i et fleksjob inden da, fortsætter dine vilkår i dette fleksjob uændret. Hvis du bliver ledig eller skifter fleksjob, vil du være omfattet af  de nye fleksjobregler.

Kort fortalt om fleksjobordningen før 2013

I en fleksjobansættelse fra før 2013, får du den overenskomstmæssig løn, og dine arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer.


Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af din arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og helt bortfalde, hvis din arbejdsevne ændres.