Et fastholdelsesfleksjob, er en fleksjobansættelse på din hidtidige arbejdsplads. Ud over de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob, er der nogle særlige betingelser du og din arbejdsplads skal være opmærksomme på ift. et fastholdelsesfleksjob.

For at kunne blive ansat i fastholdelsesfleksjob, skal din arbejdsplads gennem minimum 12 måneder have forsøgt, at fastholde dig i et ustøttet job gennem ansættelse under de sociale kapitler i overenskomsten eller på særlige vilkår. Vær opmærksom på, at aftalen skal være skriftlig, og skal indeholde oplysninger om, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt.

Reglerne om fastholdelse gennem de sociale kapitler eller på særlige vilkår gælder ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke, og det er åbenbart formålsløst, at få dig tilbage i job på ordinære vilkår.

Det er Kerteminde Kommune der bevilger et fastholdelsesfleksjob. Du kan kontakte Kerteminde Kommunes fastholdelseskonsulenter gennem kommunens Fast Track-ordning.

 

test

De sociale kapitler indeholder retningslinier for særlige løn- og ansættelsesforhold og kan tages i brug i de tilfælde, hvor der er brug for særlige skånehensyn, såsom:

  • ændrede arbejdsopgaver
  • nedsat arbejdstid
  • at medarbejderen undgår overarbejde
  • skiftende arbejdstider eller lignende

Findes der ikke en overenskomst med sociale kapitler er der stadig krav om, at virksomheden har forsøgt at fastholde medarbejderen på særlige vilkår.

Ansættelse under de sociale kapitler eller særlige vilkår sker uden løntilskud. Det er muligt at indgå aftalen uden det offentliges medvirken, men da Kerteminde Kommune skal bevilge fastholdelsesfleksjobet, anbefales det at tage kontakt til Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam tidligt i processen. Dette gøres gennem Fast Track

Kravet om 12 måneders ansættelse efter de sociale kapitler gælder ikke, hvis der er tale om en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke, hvor det er åbenbart formålsløst at bringe dig tilbage i job på ordinære vilkår.

Akut opstået skade eller sygdom skal forstås i modsætning til glidende nedslidning eller sygdom. Det er Kerteminde Kommune, som vurderer om du er undtaget fra 12 måneders-kravet.

Vær opmærksom på, at en aftale om tiltag efter de sociale kapitler eller særlige vilkår, løbende skal  dokumenteres skriftligt, så de kan anvendes, hvis der bliver behov for at søge om fastholdelsesfleksjob.

Tiltagene kan dokumenteres gennem fx mødereferater, notater i personalemappen eller lignende. Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke funktioner du har svært ved at udføre, samt hvilke skånehensyn, der er aftalt.

Det anbefales at du og / eller din arbejdsgiver tager kontakt til Kerteminde Kommunes fastholdelsesteam tidligt i processen. Dette gøres gennem Fast Track