Tilbuddet gives efter § 104 efter loven om social service

I Kerteminde har vi tre Aktivitets- og Samværstilbud beliggende i henholdsvis Kerteminde, Munkebo og Langeskov.
Stederne er oprettet for, at kunne tilbyde aktiviteter med fokus på socialt samvær, derudover kan du som borger få støtte til kontakt til offentlige instanser samt individuelle samtaler med medarbejder.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte de enkelte Aktivitets- og Samværstilbud.

Amandahuset ligger i Kerteminde og er et af de tre Aktivitets- og Samværstilbud der tilbydes til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Annemarie
aktivitetsmedarbejderne  i:

Amandahuset
I.A Larsensvej 28
5300 Kerteminde
Tlf. 65323320
Mobil 24471005

 

Møtrikken ligger i Langeskov og er et af de tre Aktivitets- og Samværstilbud der tilbydes til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Kirsten
aktivitetsmedarbejderne i:

Møtrikken
Tlf. 21636424
Møtrikken 21
5550 Langeskov

Nytoften ligger i Munkebo og er et af de tre Aktivitets- og Samværstilbud der tilbydes til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Tilbuddet rummer kreativt værksted, køkkenaktiviteter, motion i form af svømning og badminton.

Derudover er der om eftermiddagen valgfrie aktiviteter og socialt samvær.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Yvonne
aktivitetsmedarbejderne i:

Nytoften
Mobil 29379895
Toften 600, bygning B
5330 Munkebo

Læs mere om VSU Kompenserende Voksen Undervisning VSU

Læs mere om VSU