Tilbuddet gives efter § 104 efter loven om social service

I Kerteminde har vi to Aktivitets- og Samværstilbud beliggende i henholdsvis Kerteminde, Munkebo.
Stederne er oprettet for, at kunne tilbyde aktiviteter med fokus på socialt samvær, derudover kan du som borger få støtte til kontakt til offentlige instanser samt individuelle samtaler med medarbejder.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte de enkelte Aktivitets- og Samværstilbud.

Amandahuset ligger i Kerteminde og er et af de tre Aktivitets- og Samværstilbud der tilbydes til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Vi benytter meget de gode omgivelser, som huset ligger ved og ugentlige gåture samt kulturelle oplevelser er en fast del af Amandahusets tilbud.

Amandahuset har åbent tirsdag, onsdag og fredag fra 9.00 til 15.00 samt torsdag eftermiddag og aften.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Annemarie aktivitetsmedarbejderne  i:


Amandahuset
I.A Larsensvej 28
5300 Kerteminde
Mobil 24471005 / 24914748

Nytoften ligger i Munkebo og er et af de tre Aktivitets- og Samværstilbud der tilbydes til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Tilbuddet rummer forskellige aktiviteter som kreativt værksted, køkkenaktiviteter, motion i form af svømning og badminton. 

Nytoften har åbent mandag til fredag fra kl. 8.00 til 13.00, og der er medarbejdere til stede fra kl. 9.00.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Yvonne
aktivitetsmedarbejderne i:

Nytoften
Mobil 29379895
Toften 600, bygning B
5330 Munkebo

 

Læs mere om VSU Kompenserende Voksen Undervisning VSU