Målgruppe
Bofællesskabet Gyldenhuset er et døgntilbud under Kerteminde kommune, som modtager unge med betydelig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne i alderen 15 år og op efter. Gyldenhuset modtager borgere efter § 66 stk. 6 og §103, samt §107 og §108.

 

Gyldenhuset