Høringsperioden er udløbet!

Høring af Sparekatalog 2020

Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget besluttede den 4. juni 2019 at sende Sparekatalog 2020 i høring fra 6. juni til 29. juli 2019 kl. 12.00

Det komplette sparekatalog kan læses herunder.

Høringssvarene vil indgå i den videre politiske behandling af punktet, som forventes behandlet på Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalgets møde den 13. august 2019.

Høringssvar bedes fremsendt på mail til administration-ledelsessekretariatet@kerteminde.dk