Kompenserende specialundervisning

Kompenserende specialundervisning er for voksne med en funktionsnedsættelse, som enten skyldes erhvervet hjerneskade, psykisk sygdom eller indlæringsvanskeligheder.
Man kan deltage i kompenserende specialundervisning, hvis der er udsigt til, at undervisningen kan gøre borgerens livssituation bedre, dvs. at undervisningen kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgerens funktionsnedsættelse.

Undervisningen tilbydes til borgere som er fyldt 18 år. Der er ingen øvre aldersbegrænsning.
Undervisningen foregår oftest i vores lokaler på Toften 600 B2, Munkebo.

Hvis en borger ønsker kompenserende specialundervisning, rettes henvendelse til visitator, se kontaktoplysninger nederst på siden. Borgeren inviteres til en visitationssamtale, hvor undervisningsbehov og ønsker drøftes. Herefter tager visitator stilling til, om borgeren kan tilbydes undervisning.

Den kompenserende undervisning tager afsæt i borgerens vanskeligheder.
Undervisningen sigter mod at øge livskvaliteten for borgeren og mod at borgeren skal blive i stand til at klare sig mere selvstændigt i såvel privatlivet som samfundslivet. Det er vigtigt at føle, at man har indflydelse på sit eget liv, derfor tilrettelægges undervisningen i samarbejde med borgeren ud fra konkrete ønsker og behov så undervisningen bliver meningsfuld. Undervisningen tilrettelægges individuelt, og foregår enten på små hold eller som eneundervisning, efter behov. Undervisningen tilrettelægges for maksimum ½ år ad gangen og hver enkelt borger modtager typisk undervisning 1-2 timer om ugen.

Evt. kørselsordning aftales med visitator.
Læs mere i pjecen om indlæringsvanskeligheder herunder

Den kompenserende undervisning tager afsæt i borgerens vanskeligheder.
Undervisningen sigter mod at øge livskvaliteten for borgeren og mod at borgeren skal blive i stand til at klare sig mere selvstændigt i såvel privatlivet som samfundslivet. Det er vigtigt at føle, at man har indflydelse på sit eget liv, derfor tilrettelægges undervisningen i samarbejde med borgeren ud fra konkrete ønsker og behov så undervisningen bliver meningsfuld. Undervisningen tilrettelægges individuelt, og foregår enten på små hold eller som eneundervisning, efter behov. Undervisningen tilrettelægges for maksimum ½ år ad gangen og hver enkelt borger modtager typisk undervisning 1-2 timer om ugen.

Evt. kørselsordning aftales med visitator.
Læs mere i pjecen om indlæringsvanskeligheder herunder

Den kompenserende undervisning tager afsæt i borgerens vanskeligheder.
Undervisningen sigter mod at øge livskvaliteten for borgeren og mod at borgeren skal blive i stand til at klare sig mere selvstændigt i såvel privatlivet som samfundslivet. Det er vigtigt at føle, at man har indflydelse på sit eget liv, derfor tilrettelægges undervisningen i samarbejde med borgeren ud fra konkrete ønsker og behov så undervisningen bliver meningsfuld. Undervisningen tilrettelægges individuelt, og foregår enten på små hold eller som eneundervisning, efter behov. Undervisningen tilrettelægges for maksimum ½ år ad gangen og hver enkelt borger modtager typisk undervisning 1-2 timer om ugen.

Evt. kørselsordning aftales med visitator.
Læs mere i pjecen om indlæringsvanskeligheder herunder