I Kerteminde Kommune tilbydes 

  • En lokalt forankret 3 årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov (STU).
  • Kompenserende specialundervisning er for voksne med en funktionsnedsættelse, som enten skyldes erhvervet hjerneskade, sindslidelse eller indlæringsvanskeligheder (VSU).