PPR er kommunens pædagogisk-psykologiske servicetilbud til børn, forældre, pædagoger, lærere og forvaltning (dagplejere, sundhedsplejersker, socialrådgivere, mm.)

 

Ansøgning om ledsagelse