Kan jeg få økonomisk hjælp af kommunen?

Helbredstillæg og personligt tillæg
Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist tilkendt pension før 2003 kan du ikke søge om økonomisk støtte i form af enkeltydelser. Her har du i stedet mulighed for at søge om helbredstillæg eller personligt tillæg. Læs mere i listen til venstre.

Enkeltydelser
Du kan søge kommunen om økonomisk hjælp til rimelige og nødvendige udgifter som du ikke selv har mulighed for at betale f.eks. til depositum, samværsudgifter og medicin.

OBS! Du kan ikke søge om udgifter, som du allerede har påtaget dig.

Vær opmærksom på, at der kræves dokumentation for de udgifter, der tages med i rådighedsberegningen, og at ikke alle udgifter kan medregnes.

Du skal fremlægge forskellig dokumentation for hidtidige indtægter, indestående i banken med videre, for at kunne ansøge om enkeltydelse:
•    Lønsedler for de seneste 3 mdr. (også for evt. ægtefælle)
•    Kontoudtog for samtlige bankkonti for de sidste 3 mdr. (også for evt. ægtefælle)

Ved ansøgning om depositum/indskud skal der vedlægges dokumentation på at du ikke kan låne i banken

•    Børneopsparing, hvis du har en sådan
•    Dokumentation på de påførte udgifter på ansøgningen
Du kan læse mere om betingelser og ydelser indenfor kontanthjælp på Borger.dk.

-    Husleje
-    Vand
-    Varme
-    El
-    Telefon- og internetabonnement (billigst muligt)
-    Licens
-    Hus- og indboforsikring
-    Afdrag på beboerindskudslån (til nuværende bolig)
-    Børnebidrag (kun hvis det betales)
-    A-kassekontingent 
-    Receptpligt medicin

-    Afdrag på gæld
-    Øvrige abonnementer
-    Øvrige forsikringer

Du kan kontakte Ydelseskontotoet på tlf. 65 15 15 15 mellem kl. 9.00 – 11.00 eller 14.00 - 15.00 onsdag er der lukket, fredag er der ikke telefontid fra kl. 14.00 - 15.00. 

Du kan også sende os en mail til sikkerpost@kerteminde.dk

Eller du kan møde personligt op på Kerteminde Rådhus mandag til tirsdag 9.30 - 14.00, onsdag lukket, torsdag 9.30 - 17.00, fredag 9.00 - 13.00

 

De øverste link er vejledninger og uddybende beskrivelse af din situation. Drejer det sig om personligt tillæg, briller, tandbehandling eller andet - vælg link nedenfor.

Det sidste Link er til selve ansøgningsskemaet - som ligger på borger.dk.

Vejledning til ansøgning om personligt tillæg

/Files/Borger/Din økonomi/Vejledning til ansøgning om personligt tillæg.docx

Vejledning til ansøgning om briller

Files/Borger/Din økonomi/Tjekliste til ansøgning om enkeltydelse – Briller.docx

Vejledning til ansøgning om tandbehandling

/Files/Borger/Din økonomi/Tjekliste til ansøgning om enkeltydelse – tandbehandling (2).docx

Vejledning til ansøgning - øvrige

/Files/Borger/Din økonomi/Tjekliste til ansøgning om enkeltydelse - øvrige.docx

Ansøgning om enkeltydelser

https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=7bc8d842-cd95-44c4-8410-e1381a36bf32

Vejledning til ansøgning om personligt tillæg

Vejledning til ansøgning om briller

Vejledning til ansøgning om tandbehandling

Vejledning til ansøgning - øvrige

Ansøgning om enkeltydelser

Mail til Ydelseskontor

Eller du kan møde personligt op på Kerteminde Rådhus mandag til tirsdag 9.30 - 14.00, onsdag lukket, torsdag 9.30 - 17.00, fredag 9.00 - 13.00