Sådan bliver ejendomsskatten regnet ud:
Ejendomsskatten er skat af fast ejendom, og den bliver beregnet af ejendommens grundværdi. Forveksles af og til med ejendomsværdiskat, som beregnes af den samlede ejendomsvurdering og opkræves af SKAT sammen med de øvrige personskatter. Se afsnit om ”Grundlag for skatteberegningen”.

Visse erhvervsejendomme bliver tillige beskattet af bygningsværdien (dækningsafgift).

Sammen med ejendomsskatten opkræves også andre beløb, f.eks. rottebekæmpelse og skorstensfejer.

I Kerteminde Kommune beregnes ejendomsskatterne 2019 efter følgende satser:
 

 

2019

Grundskyld til kommunen

30,30 promille

Grundskyld til kommune

(landbrug/produktionsjord)

7,20  promille

Dækningsafgift

3,4  promille

Grundlag for skatteberegningen
Ejendomsskatten for 2019 opkræves på grundlag af Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2017, som er foretaget af SKAT.

Du skal betale ejendomsskat af den laveste værdi af grundværdien (2017-vurderingen) eller grundskatteloftsværdien, der beregnes således:.

Grundværdien i 2001, som så er reguleret hvert år med den procentsats Finansministeriet har vedtaget:

2002 7,0% 2010 4,3%
1/1-2003 5,1% 2011 7,0%
10/1-2003 6,5% 2012 6,3%
2004 5,5% 2013 6,4%
2005 4,7% 2014 0,0%
2006 4,9% 2015 0,0%
2007 4,7% 2016 6,5%
2008 7,0% 2017 5,5%
2009 7,0%    

7% er den maksimale stigning iflg. loven.

Hvis der er sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget end det ovennævnte giver udtryk for.

Har du spørgsmål til din ejendomsvurdering, så kan du kontakte SKAT (Vurderingsstyrelsen) på telefon 72 22 16 16 eller se mere på www.skat.dk

Vurderingsfortegnelse:
Vurderingsfortegnelse for vurderede ejendomme i hele landet er tilgængelig hele året på internettet. Se nærmere på Skat eller OIS.

 

http://www.skat.dk/

Skat

OIS