Betaling af ejendomsskatten kan ske sådan:

a) Via betalingsservice. Er betalingen tilsluttet betalingsservice, vil du modtage ejendomsskattebilletten uden indbetalingskort - indbetalingskort udsendes seperat fra opkrævningskontoret ca. 3 uger før forfaldsdato.

b) Ønskes betalingsservice. Ønsker du fremover at betale via betalingsservice, kan du henvende dig til dit pengeinstitut med det fremsendte indbetalingskort, eller tilmelde betalingen via Netbank.

c) Via det fremsendte indbetalingskort – der sendes girokort til 2. rate primo juni måned – se også under ejendomshandel. Ved betaling i Netbank, bedes du anvende læselinjen på det udsendte indbetalingskort for pågældende rate og år. Dette er nødvendigt for at få registreret betalingen korrekt.

Betalingen sker i rater:
Ejendomsskatten er delt op på 2 rater.
1. rate forfalder pr. 1. januar – sidste rettidig betalingsdato er 4. januar.
2. rate forfalder pr. 1. juli – sidste rettidig betalingsdato er 5. juli.

Ved for sen indbetaling påløber renter fra forfald, og et gebyr pr. udsendt rykkerskrivelse.