Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat og diverse afgifter til Kerteminde Kommune.

Midlertidig indefrysningsordning af grundskyld 2018 - 2020
Ejendomsskatten for 2018 er omberegnet og evt. regulering sker på 2. rate, som forfalder til betaling 3. juli 2018. Der sendes ny ejendomsskattebillet til de berørte ejere omkring 5. juni 2018. Er betaling af ejendomsskat ikke tilmeldt betalingsservice fremsendes indbetalingskort separat.

Regulering sker som hovedregel for ejendomme, hvor ejendomsskatten er steget fra 2017 til 2018.

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2018. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2018. Du har måske bemærket, at grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er det nu, og derfor får du indefrosset et beløb, der svarer til stigninger i grundskylden for hele 2018.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside

Ejendomsejere, der er bevilget fritagelse for digital post får tilsendt ejendomsskattebilletten på papir.

På ejendomsskattebilletten opkræves der grundskyld, skorstensfejning, rottebekæmpelse.
Visse områder/ejendomme opkræves desuden leje, jordstyringsgebyr, dækningsafgift m.m.

Har du handlet ejendom i 2018 – se nærmere under
”Oplysninger om ejendomsskattebilletten
”.

 

Betaling af ejendomsskatten

Sådan udregnes ejendomsskatten

Oplysninger om ejendomsskattebilletten