Betaling af ejendomsskatten kan ske sådan:

a) Via betalingsservice. Er betalingen tilsluttet betalingsservice, vil du modtage ejendomsskattebilletten uden girokort.

b) Ønskes betalingsservice. Ønsker du fremover at betale via betalingsservice, skal du henvende dig til dit pengeinstitut med det fremsendte girokort, eller tilmelde betalingen via Netbank.

c) Via det fremsendte girokort – der sendes girokort til 2. rate 2017 primo juni måned 2017 – se også under ejendomshandel. Ved betaling i Netbank, bedes du anvende læselinjen på det udsendte girokort for pågældende rate og år. Dette er nødvendigt for at få registreret betalingen korrekt.

Betalingen sker i rater:
Ejendomsskatten for 2017 er delt op på 2 rater.
1. rate 2017 forfalder pr. 1. januar 2017 – sidste rettidig betalingsdato er 3. januar 2017.
2. rate 2017 forfalder pr. 1. juli 2017 – sidste rettidig betalingsdato er 3. juli 2017.

Ved for sen indbetaling påløber renter fra forfald, og et gebyr pr. udsendt rykkerskrivelse.